2020 m. lapkričio 23 d., pirmadienis

Kreivų veidrodžių karalystėje – noras sudaužyti kreivus veidrodžius (XXVIII)

    Dėl biologinės oro taršos dieniniai gyvūnai buvo priversti nešioti ant veidų nikabus. Nors nikabai dengė veidus, bet  šviesiajam kunigaikščiui pernelyg nekilo sunkumų suprasti ir susikalbėti su jį mylinčiomis širdimis. Trumpas akių kontaktas ir sielos kalbasi akių kalba. Jam sielos kalba per akis. Tokiu būdu kalbasi dvi širdys, bet jos neįkrenta į gravitacinį meilės šulinį. Pritrūksta fizinio artumo ir grynosios meilės, dėl to neatveriama jo širdis santykiams su jį mylinčia širdimi. Bet užtenka šio trumpo kontakto, kad širdys įkvėptų daugiau gyvybės ir atgytų bent trumpam.

   Šviesusis kunigaikštis niekada nenorėjo būti trečias porų santykiuose. Dar daugiau- porų meilės santykiai nebuvo jo tema. Tai tamsiosios jėgos veržėsi į šeimas, miegamuosius, nes tokiu būdu jos galėjo nuolat išlaikyti ir projektuoti joms reikalingą dėmesį ir sėjo savo sėklas dieninių gyvūnų protuose. Jis tą suprato, kai pirmo tomo pradžioje nuolat laukė, kada dieniniams gyvūnams atsibos ši  kuriama iliuzija, pernelyg mažai  turinti bendro su realybe. Tuo metu domėjosi literatūra ta tema- irgi panašiai rašė. Kad ir kaip jis troško kažkokios teigiamos viso to pabaigos, bet to neįvykdavo. Buvo nusivylęs ir depresijoje, nes nieko negalėjo padaryti. Tiesą sakant, jei ta tamsiųjų jėgų kuriama iliuzija nebūtų jam gyvenime realiai dariusi kliūtis, pakenkimus, apribojimus, išankstinį nuomonės suformavimą apie jį bei jo niekas dėl to neatpažintų – tai jis būtų tuo klausimu buvęs abejingas ir net, tikėtina [mažai šansų] nepastebėjęs. Ir dabar jis visiškai nepageidauja šeimose, porose būti trečias ar būti kažkokiu mintiniu dalyviu ir apskritai būti konkurentas patinams dėl jų patelių. Jo nuomone, yra puikių patinų ir absoliuti dauguma patelių turi savęs vertus patinus. Žodžiu, randa vienas kitą ir susiporuoja. O šviesusis kunigaikštis nenori nieko gadinti ir visa širdimi linki visiems šeimyninės laimės ir džiaugsmo. Šitame žaidime jis nežaidžia.

   Šviesusis kunigaikštis orientuojasi į dieviškos meilės šokį, kur yra nenusakomai ypatingas šarmas, žavesys ir magnetizmas. Tas įkvepia širdžių meilę ir išvaduoja įkalintą dieviškumą. Leidžia pasirodyti ir švytėti jį mylinčioms sieloms. Tai jūsų, mylimosios, iškyla į paviršių tikrosios prigimties spindesys. Atpažinkite ją!

   Ši meilė yra universali, iššaukta aukštesnių jėgų, o jis viliasi [norėtų tikėti] ir dėl jo asmenybės, jo žavesio, išorės ir pan., t.y. tame yra fizinė dedamoji. Nes abipusė simpatija taip pat reiškia, jog mąstyme, asmenybėse yra panašumų, jie nėra taip toli vienas nuo kito. Ir tai padeda vėl ir vėl ieškoti bendros meilės kalbos. Kurti ją akių kalba iš tylėjimo ir tylos, švelnumo ir vienybės.

 

                                                                                            Žaidžiančios sielos laiškas

 

Pasakos XXVI dalis: http://mindaugaspliauga.blogspot.com/2020/07/kreivu-veidrodziu-karalysteje-noras.html  

2020 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis

Košmaras JAV prezidento rinkimuose

 

 

   Jungtinėse valstijose baigėsi Prezidento rinkimai, bet nugalėtojas dar neaiškus, nes vyksta ginčai dėl rinkimų teisėtumo, laisvumo, sąžiningumo ir skaidrumo. Manau, dar anksti sveikinti Joe Biden su pergale, nes prasidėjusiuose teisminiuose procesuose dėl rinkimų neskaidrumo ir balsų klastojimo turėtų paaiškėti tikroji padėtis. Tikėkimės bus balsų perskaičiavimai bei rinkimų teisėtumo, teisingumo ir sąžiningumo įvertinimai, nes tai normali praktika demokratinėje valstybėje. Be to Joe Biden pergalė dar nėra oficialiai patvirtinta kiekvienoje valstijoje.

   Manau, Donald Trump elgesys po rinkimų yra visiškai suprantamas ir jis nekenkia demokratiniam procesui bei siekiui JAV turėti teisingus, laisvus ir sąžiningus rinkimus. Tik nesuprantu pagrindinių JAV žiniasklaidos priemonių, kurios rinkimų metu ir ypač po jų yra labai piktybiškai šališkos ir neobjektyvios. Kas dabar dedasi su JAV žiniasklaida yra kažkas neįtikėtino! Pavyzdžiui, tiesioginio eterio metu didžiosios televizijos nutraukė transliaciją, kai Donald Trump pradėjo skųstis, jog jis turi duomenų, kad rinkimai suklastoti. Televizijų diktoriai leido sau pasakyti, jog privalo nutraukti transliaciją, nes prezidentas pradėjo akiplėšiškai, be jokių įrodymų meluoti! Tai-siaubingas ir absoliučiai netoleruotinas demokratinėje valstybėje žiniasklaidos elgesys! Juk dar nebuvo balsų perskaičiavimo, oficialaus patvirtinimo ir nėra galutinių teismų verdiktų, bet žurnalistai sau leidžia pasmerkti prezidentą ir, milijonams žmonių žiūrint, apkaltinti jį melavimu ir visiškai begėdišku nesąžiningumu. Šiuo metu panašių pavyzdžių JAV žiniasklaidoje gausu. Be to JAV politinė klasė ir dauguma elito užsiiminėja propaganda ir siekia įtvirtinti rinkimų rezultatus, pažeisdami demokratinį rinkiminį procesą ir nerodydami jokios pagarbos rinkėjų valiai. Tenka pripažinti, Jungtinės valstijos pasaulio akyse patyrė visišką fiasko, o savo piliečių akyse -nepasitikėjimą.

    Bet laidoti JAV demokratiją, manau,  yra per anksti. Nematau jokios katastrofos. Ši šalis turi gilias demokratijos tradicijas, visada rodė oficialiai pagarbą rinkėjų valiai ir buvo pavyzdys kaip organizuoti rinkimus. Pavyzdžiui, 2016 m. Prezidento rinkimuose nugalėjęs daugumos elito nemėgstamas Donald Trump buvo patvirtintas ir tapo prezidentu. Tačiau, būtent, šiuose rinkimuose įvyko kažkoks košmaras. Painiavos į rinkimų procesą dar daugiau įvėlė Kongresas, leidęs dar paprasčiau ir lengviau rinkėjams balsuoti paštu, nepasirūpinęs užkirsti kelią galimam balsų sukčiavimui ir klastojimui. Taip susidarė galimybė prabalsuoti mirusiems žmonėms, kurių įtariama gali būti balsavusių iki 1,5 milijonų [žinoma, tai tik-  įtarimai, kuriuos turi patvirtinti ar atmesti tik teismas]. Sutikite, kad tai -dideli skaičiai. Kitas netoleruotinas dalykas- draudimas stebėti rinkimus tarptautiniams stebėtojams. Kitų galimų pažeidimų neminėsiu, o ir visų Donald Trump komandos pateiktų nežinau. Galimus rinkimų pažeidimus turėtų išsiaiškinti atitinkamos JAV institucijos. Taip pat reikia galų gale išspręsti valstybės institucijoms priešiškų užsienio šalių kišimąsi į JAV demokratinius procesus problemą.

   Tikiuosi JAV elitas susirūpins savo demokratijos ir laisvės švyturio įvaizdžiu pasaulyje atstatymu bei legitimumo JAV viduje poreikiu ir leis rinkimų procesui baigtis demokratišku, laisvu, teisėtu ir sąžiningu rezultatu. Mano nuomone, Jungtinės valstijos turi galimybę išeiti iš šios košmariškos situacijos sustiprėjusios. To šiai šaliai ir linkiu.

 

2020 m. lapkričio 1 d., sekmadienis

Viešpaties Jėzaus nušvitimas ir mes

Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona“. Bet Jėzus atsakė: „Parašyta:

Žmogus gyvas ne viena duona,

bet ir kiekvienu žodžiu,

kuris išeina iš Dievo lūpų“.    Mt 4, 1-4

 

   Straipsnį pradedu Naujojo Testamento esmine ištraukos pradžia [visa yra Biblijoje], kur, mano manymu, yra pažymimas Viešpaties Jėzaus nušvitimas. Taip manau todėl, kad daugelyje pasaulio dvasinių tradicijų ieškantys dvasinio nušvitimo išeina į nuošalią vietą [kalnus, džiungles]. Būtent šiame regione tradiciškai eidavo į dykumą. Taigi, pagrįstai galima įsivaizduoti, kad Jėzus, teoriškai ir praktiškai pasirengęs, tikslingai išeina į dykumą susidurti su savo šešėlinės būties pusėmis, jų demonų kuriamomis vizijomis ir nugalėti ego pasipriešinimą. Jis pasninkauja [badauja, kaip to meto žydų ieškantieji], atlieka reikiamas dvasines praktikas ir meldžiasi, kovodamas su prieš Jį pasirodančiais demonais. Iš Naujojo Testamento matyti , jog Jėzus, turbūt pagal Esėjų žydų tradiciją, Velnią sutramdo reikiamu Žodžiu. Akivaizdu, Jėzus  pasiruošęs ir tvirtas sutikti pabaisų [Velnio] pavidalu pasirodančias šešėlines būties puses. Kitaip sakant, Biblijoje aprašoma lemiama Jo kova su ego ir tamsiąją būties jėga. Galiausiai Jėzus prieš Velnio gundymus ir gudrius ego žaidimus atsilaiko ir pasiekia susijungimo su Aukščiausia Dvasia būseną. Taip simboliškai ‘’miršta’’ savo žemiškai egzistencijai ir tampa amžina, dieviška būtybė, gyvenanti bendrystėje su Dievu Tėvu. Kartu pas Jį atėjo dieviškoji jėga. Senuose Indijos raštuose tikrasis AŠ apibūdinamas kaip ‘’švytintis iš savęs’’. Nenuostabu, kad krikščionys Viešpatį Jėzų pavadina ‘’šviesų Šviesa’’. Vartant pasaulio dvasinių tradicijų puslapius nušvitimo tema, būtent taip galima suprasti, kas nutiko Jėzui. Netgi apaštalas Paulius pripažino; ‘’jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas.‘‘ 1 Kor 15, 14.  Visiškai suprantama tokia Jo pozicija, nes iškilieji Senojo Testamento žydų pranašai yra darę analogiškus stebuklus. Dar galima pridėti, jog tarp pasaulio šventųjų ir nušvitusiųjų yra nemažai dariusių įvairių stebuklų [vaikščiojo vandeniu, kilo į orą, gydė žmones, pranašavo ir t.t. ir pan.]. Taigi su ‘’Dvasios galybe’’ Jėzus sugrįžo iš dykumos. Dabar Jis išgirdęs Dievo balsą suvokia, ką čia, žemėje, turi nuveikti.

   Nors labai gerbiu ir žaviuosi šventaisiais ir nušvitusiais, ypatingai veikiančiais pasaulyje ir dalyvaujančiais visuomenės reikaluose, tačiau nebūtina visiems eiti Jų keliu ir siekti nušvitimo, nes ne visiems  tai Kūrėjo skirta  šiame gyvenime. Žinoma, dieviškos asmenybės privalo mums būti pavyzdžiais, bet kartu kiekvienas turime savo svarbią misiją- mes visi sąmoningai ar nesąmoningai siekiame įgyvendinti savo unikalų dievišką tikslą.  Aš nelinkęs nuvertinti paprastų žmonių. Mano nuomone, jie stengiasi deramai gyventi, renka patirtį, žinias apie pasaulį, rūpinasi asmenybės augimu ir taip tarnauja Kūrėjui. Stebint žmones, visuomenę galima pastebėti, kad veikiama protingai. Taip, daroma klaidų ir yra daug klystkelių, bet žmonių bendruomenės pagal turimas galimybes ir žinias pasirenka geriausius variantus ir veikia racionaliai. Reikia pastebėti, jog žmonių bendruomenė tikrai ne mažiau svarbi, reikšminga ir reikalinga, negu arčiausiai Kūrėjo esantys šventieji ir nušvitusieji. Tiesiog kiekvienas atlieka unikalų, svarbų Kūrėjui, jam skirtą gyvenimo vaidmenį.

 

‘’Visiems paprastiems žmonėms Dievas skyrė sugebėjimą pasiekti kokią nors pabaigą. Be abejo, vieni apdovanoti didesniais gabumais nei kiti, tačiau Dievas nepaliko nė vieno negabaus žmogaus.’’      

 Martin Luther King Jr.- amerikiečių dvasininkas, aktyvus kovotojas už juodaodžių pilietines teise, Nobelio taikos premijos laureatas, knygų autorius.

2020 m. spalio 5 d., pirmadienis

Laiškas Tautai dėl 2020 m. Seimo rinkimų

 

   Gyvename kupiname įvairiausių iššūkių pasaulyje. Šiuo metu susiduriame su koronaviruso, aplinkos taršos, geopolitinėmis grėsmėmis, po truputį įsibėgėja ekonominė krizė, aštrėja socialinės problemos. Be viso to, susiduriame su grėsmėmis, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai kyla iš valstybės. Juk valstybė nusprendžia kieno interesus paaukoti tam, kas laikoma aukštesniu kolektyviniu interesu. Todėl pavojingų grėsmių akivaizdoje mums ypatingai reikia šviesių ir atsidavusių  šaliai politikų.

   Politikoje vienas žmogus mažai ką gali padaryti. Vienas žmogus gali sukurti genialų kūrinį (muzikos, dailės ir pan.)  ar nuveikti kitą darbą, kuriam užtenka vieno žmogaus pastangų. Politikoje kažką rimto nuveikti, o tuo labiau teigiamus pokyčius įgyvendinti, galima tik gavus žmonių arba elito palaikymą. Jei politikas iškyla dėl sugebėjimo ar galimybių gauti politinių- finansinių grupuočių paramą, tada jis negalės vykdyti politikos, kuri prieštarautų valdančio elito interesams.

   Vieša paslaptis, kad partijos valdomos saujelės veidmainių ir egoistų, o šias marionetes valdo užkulisiniai tamsieji lėlininkai. Nepriklausomi, sąžiningi, šviesūs, valstybiškai mąstantys kandidatai turi mažai galimybių sėkmingai veikti politikoje, kadangi valdo labai galingos tamsios jėgos. Pavyzdžiui, vien nerinkimas konservatorių (TS-LKD) nepašalina grėsmių iš valstybės pusės. Gal kiek sumažina teroristinių veiksmų galimybę, bet vis tik nepašalina grėsmių iš valstybės pusės. Regima partijų įvairovė- tik iliuzija. Dėl to rinktis, kurią nors partiją, šiuo metu yra beprasmiška, nes valdžia visais atvejais liks tamsios, piktos jėgos rankose. Šiai dienai nėra rimtos partijos, kuriai jie neturi įtakos.

Šį sekmadienį vyks Seimo rinkimai. Kadangi mūsų šalyje beveik nėra didelių protestų, balsuojant Seimo rinkimuose kviečiu sugadinti biuletenį, kad parodytume valdžiai, jog neketiname taikstytis su politinių- finansinių grupuočių vykdoma politika. Biuletenio sugadinimas reiškia, kad rinkėjas nemato prasmės rinktis kandidatą, todėl renkasi protesto formą prieš Lietuvą valdančią tamsiąją galią, tai yra -užbraukia visus kandidatus. Lietuvą valdanti tamsioji galia nejaučia apčiuopiamos grėsmės savo valdžiai, todėl jos politika darosi vis tamsesnė ir pavojingesnė. Kai kurie ženklai rodo, kad gali prasidėti tikras tamsybių siautėjimas. Dėl to toks rinkėjų pasirinkimas yra įspėjamasis streikas valdžiai, kad ji nedrįstų daryti su piliečiais, ką panorėjusi. Rinkėjai, kurie neateis į rinkimus, parodys tik savo abejingumą, kantrumą, nuolankumą. Kadangi neaktyvūs rinkėjai valdžiai nepavojingi, tamsiai ir pavojingai žmonėms politikai toks rinkėjo abejingumas teikia nuostabias galimybes. Dėl to pilietis privalo pareikšti savo valią ir taip išreikšti paramą mūsų šalies demokratinei sistemai. Protestinis balsavimas yra parama demokratijai, nes tokiu protestu rinkėjas pasisako prieš politinių- finansinių grupuočių valdžios uzurpavimą. Seimo rinkimuose pareikštas skambus protestas sudrebintų ne tik Lietuvos valdžią, bet ir daug platesnę krizės apimto pasaulio dalį, nes būtų pamoka kitiems. Be to, nusimato sunkmetis ir toks rinkėjo parodytas protestas gali būti naudingas žmonėms jau netolimoje ateityje.

 

2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis

Alternatyvioji medicina gali efektyviai papildyti mokslinę mediciną ligonių gydyme

‘’Stipriai veikia burtas kartu su vaistu,

Stipriai veikia vaistas kartu su burtu’’   Eberso papirusas, apie XVI a. pr.m.e.

 

Šiandien Eberso papirusas pripažįstamas kaip vienas seniausių medicinos darbų pasaulyje. Tokių darbų šiuo metu mes žinome keletą ir jie visi išplaukia iš senesnių negu Egipto piramidės laikų ištakų. Net teko skaityti siūlymų, kad žynį, gydytoją Imchotepą būtų galima pavadinti šiuolaikinės ‘‘medicinos tėvu‘‘ vietoje Hipokrato. Taip, savo laiku Imchotepo, kaip gydytojo, reputacija buvo visiškai užtemdžiusi jo, kaip piramidžių architekto, šlovę, bet atsisakyti Hipokratą vadinti ‘‘medicinos tėvu‘‘ -negalima, nes dabartinės žinios rodo, jog Vakarų mokslinės medicinos ištakos yra senovės Graikijoje. Gerokai senesni už Hipokrato darbus senovės Egipto gydytojų užrašyti medicinos darbai nėra tiesiogiai prisidėję prie mūsų mokslinės medicinos atsiradimo. Senovės Egipto gydytojų darbai, nors ir turėjo panašumų į mokslinius, bet, mano manymu, nebuvo tiesioginės senovės Graikijos ir Romos gydymo meno ištakos. Jie tik turėjo įtakos senovės Graikijos ir Romos gydymo meno progresui. Todėl, pagal dabar turimas žinias, žynys Imchotepas negali būti laikomas mokslinės ‘‘medicinos tėvu‘‘.

   Sveikata- balanso būsena. Jeigu nėra reikiamo balanso prote ir kūne, mūsų kūnai ir protai serga. Iš esmės žmonės tą suprato nuo seniausių laikų visose kultūrose. Tik balanso praradimo priežastis įvardindavo įvairiai, nors iš esmės panašiai. Balanso atstatymo, gydymo būdų ir metodų visą laiką buvo didelė įvairovė ir jie buvo labai skirtingi, neretai- iš esmės skirtingi, kartais- net žalingi. Tai priklausydavo nuo religijos, gyvenimo lygio, nuo supratimo ir požiūrio į pasaulį ir žmogų, sukauptų žinių lygio ir t.t. Senovės Egipto, Graikijos, Babilono medicinoje nebuvo magijos, mokslo ir religijos atskirties. Tiesa pasakius, iki dabartinės mokslinės medicinos- to nebuvo niekur. Net senoji Ajurveda ir Kinijos gydymo menas niekada nebuvo grynai mokslinis. Tačiau magijos, mokslo ar turimų žinių ir religijos persipynimas labai padėdavo žmonių gydymui, nes tai kompensuodavo mokslinio pažinimo trūkumą. Pažymėtina, senovės žmonės neturėjo šiuolaikinės medicinos lygio, bet jų maginis gydymas, kartu su vaistiniais augalais, įvairiais receptais  ar net be jų, duodavo rezultatų. Žinoma, ne tokių, kokius suteikia mokslinė medicina, tačiau pas tuometinius šamanus, magus, žynius ir pan. eidavo žmonės gauti jų gydymą, nes jie duodavo kažkokius bent jau minimalius rezultatus. Juk žmonės būtų nėję ir nesilaidavę, jei būtų nematę jokių išgydymų. Tokių pagydymų rašytiniuose šaltiniuose gausu. Žmonės matė, kad  magiškos formulės, stebuklingi receptai ir burtai, skirti nuo blogųjų antgamtinių galių intervencijos, buvo žymiai geriau, negu ligonių palikimas likimo valioje, be jokio gydymo visai.  Štai Eberso papirusas mokina kaip gauti geriausius rezultatus. Šis senovinis patarimas labai naudingas bei aktualus ir šiandien. Man atrodo, mokslinė medicina pasiektų geresnių rezultatų, jeigu ligoniams išmintingai priderintų ‘‘burtus‘‘.  Tiesa sakant, šiuolaikinių burtų gana daug populiariosios psichologijos knygose, straipsniuose, patarimuose, sėkmės knygose ir t.t. Medikai savo praktikoje  gydydami depresijas ir kt. susirgimus, kiek teko skaityti, irgi neretai pasinaudoja burtais, įvilktais į mokslo drabužius. Pavyzdžiui, žodžio magija vadinama savitaiga,ji taikoma neurolingvistiniam programavimui, NLP,  ‘‘pozytiviam mąstymui‘‘. O vizualizavimas, vidinių vaizdų stebėjimas, yra viena seniausių maginių ir religinių metodų. Magijos moksle gydomasis sapnavimas maždaug atitinka sapnų ir hipnozės terapiją. Galima išvardinti daug daugiau, tiksliau ir detaliau. Žodžiu, jei ne išrasti antibiotikai, sukurti skiepai [nepaisant galimo jų šalutinio poveikio], geresnė mityba, tinkama higiena nuo bakterijų ir virusų, nepalyginamai geresnis darbo ir poilsio režimas, daug geresnis būstas, galimybės išgyventi žmogaus vidutinė gyvenimo trukmė nebūtų didesnė arba būtų tik šiek tiek didesnė negu senovės žmonių. Mūsų dabartiniai vaistai, maisto papildai vaistinėse ir šiuolaikiniai progresyvūs gydymo būdai ligoninėse ne daug aplenktų šamanišką maginį gydymą, senuosius stebuklingus receptus ar burtus, skirtus nuo antgamtinių galių intervencijos. Skirtumas toks, kad šiuolaikiniam žmogui senieji Egipto dievai neturėtų tokio poveikio kaip senovės egiptiečiui, nes jis tiki mokslu. Senovės egiptiečiui mokslinis placebo efektas su piliule sukeltų abejonių, todėl vargu ar turėtų efektą.

   Dabar kiekvienas mokslinį burtą gali pasitelkti pats, išskyrus tuos, kur reikia žinojimo, supratimo, patirties ir kt., kurį gali suteikti tik tos srities specialistas. Nenuostabu, kad iki šiol populiarios raganos, ekstrasensai, magai, šamanai ir pan. Be to jie ne tik parenka tinkamą burtą, bet ir turi galių bei tikėjimo, vilties kurio labai reikia ligoniui. Tikėjimas, įtaiga ir nepaaiškinamų galių poveikis ir dabar padeda taip pat, kaip padėdavo senovės žmonėms. Visgi mokslinės medicinos gydymo metodai yra pagrindas be kurio rimti ligoniai negali apsieiti, o ūmūs susirgimai -tik moksline medicina privalo būti gydomi, nes jie yra moksliškai įrodyti metodai, dėl to jie veikia greitai, nepaisant pasitikėjimo, įtaigos, religijos. Be to, tabletės -stipriai ir greitai veikiančios, patogus ir lengvas, reikalaujantis minimalių pastangų ligonių išgydymo būdas. Lėtinėms proto ir kūno ligoms reikalinga alternatyvioji medicina arba burtai, nes mokslinė medicina nepajėgia jų išgydyti.O jų derinys labai dera ir padeda. Liaudies medicina ir kita šiuolaikinė alternatyvioji medicina poveikį žmogui tikrai turi. Kita vertus, jos iš viso nebūtų, jeigu tai tebūtų vien tik apgaulė, be jokio poveikio. Juk liaudies medicina esame pasinaudoję ne vienas ir teigiamą poveikį esame patyrę. Gal ji- nestipri, ne visada patogi, dažnai reikalaujanti laiko ir pastangų, bet ji turi gydomąjį efektą. Apskritai, kaip papildymas mokslinės medicinos gydymui, liaudies medicina ir šiuolaikinė alternatyvioji medicina yra naudinga. Jei geras specialistas ir tinkamai gydoma, ji gali labai padėti ligonio išgydymui, ypatingai gydant chroniškas ligas. Mano pastebėjimu, magija žmonėms turi didelį poveikį, todėl Eberso papiruse užrašytas patarimas gydytojui yra aktualus šiandien.

2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis

Mokymasis ir žinios yra žmogaus būties pagrindas

   Žmonės nuolat yra tapsmo procese, nes jie savo patirtį papildo naujausia informacija. Mokymasis šiame tapsmo procese ir pastoviai kintančiame pasaulyje vaidina lemiamą vaidmenį. Jis reiškia ne vien ateitį, bet ir galimybę virsti kažkuo daugiau, nei esi dabar. Vaikai lavinami tam, kad taptų brandžiais suaugusiais, turėtų žinių ir suvaidintų savo svarbų vaidmenį visuomenėje. Mokymasis ir žinios yra žmogaus būties, jo tapsmo Visatoje pagrindas. Kuo daugiau žmonės mokosi, kuo daugiau žinių ir patyrimo jie turi, tuo daugiau jie auga ir keičiasi, tuo daugiau galimybių gyvenime jie turi.
   Mieli mokiniai ir studentai,
Jei norite suvaidinti svarbų vaidmenį visuomenėje ir atskleisti savo talentus pasauliui, kantriai mokykitės, aukite, įgykite reikalingų patirčių. To Rugsėjo 1-osios proga Jums linkiu.


2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienis

Krizė Baltarusijoje yra panaši į kovą kreivų veidrodžių kambaryje

   Baltarusijoje jau trečią savaitę tęsiasi protestai dėl nesąžiningų rinkimų. Protestuotojai nori, kad prezidentas Aliaksandr Lukašenka pasitrauktų iš užimamo posto. Nors Lietuvos paviršutiniška, neskaidri, propagandinė žiniasklaida skelbia, kad Baltarusijoje mitingai ir streikai yra labai masiniai, o tautos priešiškumas -beveik visuotinas, bet pasiieškojus informacijos internete, youtube iš įvairių suinteresuotų pusių šaltinių, vaizdas susidaro kiek kitoks. Taip, dauguma baltarusių nori permainų, tačiau prezidentas A.Lukašenka irgi turi savo rėmėjų- ne tik jėgos struktūrose, valstybės tarnyboje. Dalis šios šalies visuomenės palaiko jį. Dėl to kyla realus pilietinio karo pavojus. Toks karas nenaudingas nei Lietuvai, nei Vakarų šalims, bet jis yra naudingas Rusijai. Kitaip negu Ukrainoje, kur buvo aiškūs priešai ir kovojančios šalys neslėpė savo tikrųjų pozicijų konflikto atžvilgiu, Baltarusijoje kova tarp Vakarų ir Rusijos yra panaši į kovą kreivų veidrodžių kambaryje. Kai dominuoja ne atvira ir tiesi konvencinio karo logika, o slaptųjų tarnybų karo logika, kur viena yra sakoma, kita -galvojama, o trečia -daroma. JAV ir ES į tokį Kremliaus iššūkį davė tokį patį atsaką. Gal tik A.Lukašenka, sau labiau įprastai, pradėjo atvirą ir tiesų karą, tačiau greitai buvo priverstas pereiti į kreivų veidrodžių kovą. Tenka pastebėti, jog prezidentas Aliaksandras Lukašenka ir tokioje kovoje atrodo gana stipriai. Juk jis atlaikė pirmąją protestų bangą, turi slaptų sąjungininkų užsienyje, stato į neparankią padėtį Kremlių, neprarado visos visuomenės paramos. Nepaisant to, jo ilgalaikės perspektyvos yra miglotos.

   Palaikau Vakarų šalių norą rasti taikią išeitį iš dabartinės krizės. Tik manau, kad JAV ir ES privalo labiau spausti ne A.Lukašenka, o Kremlių, kad jis mažiau kištųsi į Baltarusijos vidaus reikalus ir neeskaluotų tenai padėties, o paremtų taikų bei demokratišką procesą, kuris leistų deeskaluoti padėtį, ir padėtų pradėti atvirą bei konstruktyvų nacionalinį dialogą. Visuomenės susipriešinimą, protestus, streikus gali visiškai numalšinti tik nauji prezidento rinkimai, nes teisingi ir demokratiški prezidento rinkimai išspręstų legitimumo klausimą ir taip išnyktų pretekstas neramumų kėlimui. Mano nuomone, Aliaksandr Lukašenka galėtų juose dalyvauti ir, jei laimės, pripažinsime jį teisėtu Baltarusijos vadovu.