2018 m. vasario 16 d., penktadienis

Daugiau niekada nepraraskime sugrįžusio valstybės herbo Vyčio

   Prieš šimtą metų, Vasario 16-ją, buvo paskelbta pasauliui apie Lietuvos valstybės atkūrimą.  Nors Lietuvos valstybingumas skaičiuoja daugelį šimtmečių,tačiau pastaruosius  200 metų lietuviai dažniau gyveno po svetima valdžia, teko net du kartus atkurti valstybingumą. Todėl Vasario 16-ji Lietuvos valstybingumui yra labai svarbi, nes ji ne tik išsaugojo šimtametę valstybingumo idėją, atkūrė ir leido sukurti modernią valstybę, bet ir padėjo pamatus šiandieniniai lietuvių valstybei. Reikia pabrėžti, jog Lietuvos istorijoje yra mažai datų savo svarba prilygstančių 1918 metų vasario 16-jai. Galima sakyti, jog po 123 okupacijos metų Vasario 16-ją prarastasis Vytis sugrįžo. Tiesa, tarpukario  Lietuvos herbas Vytis, besivaikantis valstybės priešus ir įvairias tamsias jėgas, ilgai neužsibuvo. Priešų apgaule išviliotas jis nusivijo tamsias jėgas ir paliko mus. Likome  be Vyčio. Užtruko penkiasdešimt okupacijos ir svetimųjų valdymo metų, kol  1990 m. kovo 11 dieną buvo atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė ir sugrąžintas Vytis.
   Šiuo metu geopolitinė situacija  yra stipriai pablogėjusi, nes pasaulyje besivaržančios galios vėl smarkiai konfliktuoja. Nors dabartinis Lietuvos valstybės herbas Vytis yra labai gynybinis ir neatrodo, jog gali būti išviliotas ir kažkur nubėgti. Visgi, reikia pastebėti, kad jis yra nepastebimai priešų neutralizuojamas ir izoliuojamas. Bandoma jį atkirsti nuo valstybės ir palikti jį svarbių įvykių nuošalyje. Taip Lietuva vėl gali netekti Vyčio.
   Didžiulė emigracija, prastas valdymas ir kitos bėdos žlugdo Lietuvos valstybę, tačiau ji turi perspektyvą.  Taip pat pasitinkant valstybės atkūrimo  šimtmetį galima pasidžiaugti laimėjimais ir pasiekimais. Jų taip pat yra nemažai. Valstybės kūrimo procesas yra nuolatinis darbas ir, kaip kiekviename darbe, atsitinka visko. Tikiu, kad mūsų karta antrame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetyje nuveiks daug gražių darbų, o Vytis saugos mus nuo priešų ir įvairių tamsių jėgų.
   Sveikinu visus, kuriems brangi Lietuva, su valstybės atkūrimo šimtmečiu. Tegu valstybę ir jos žmones lydi Šviesa!

Pagarbiai
Mindaugas Pliauga

www.totas.lt