2017 m. gruodžio 31 d., sekmadienis

Naujametinis sveikinimas


Brangūs „Toto“ skaitytojai,
   Sveikinu Jus su artėjančiais 2018- tais metais! Gėlės trapios, trumpaamžės, nepalenkiamos. Jas lengva sunaikinti. Tačiau jos sukelia instinktyvų norą sergėti, gėrėtis ir puoselėti jas.  Gėlių švelnumas žadina meilę, užuojautą ir supratimą. Gyvenimas prabėga greitai- šioje laikinumo puotoje grožio suvokimui mes turėtume skirti daugiau laiko. Mūsų pasaulyje pernelyg daug pavojų, netikrumo ir smurto, todėl tegu 2018-tieji padeda išgydyti sužeistas ir nužemintas širdis.
   Būkite visi sveiki ir laimingi.

Jūsų
Mindaugas Pliauga
www.totas.lt

2017 m. gruodžio 25 d., pirmadienis

Paklausk širdies, ko ji iš tikrųjų nori

„Nei vienas dalykas gyvenime neturi jokios reikšmės ar prasmės, išskyrus tą, kurią jūs jam suteikiate“       garsus šių dienų motyvatorius, verslininkas, sėkmės treneris  Anthony Robbins

   Visuomenėje išpopuliarinta ne visiškai teisinga nuostata, kad viskas yra įmanoma. Dėja, bet amžius, gamtinės, visuomeninės, ekonominės, politinės bei individo fizinės ir psichologinės savybės riboja mus ir mūsų galimybes.To įrodymas yra patys šios nuostatos propaguotojai.  Ar jie patys viską turi, ko jie nori, ko jiems reikia? Ar jie visada viską taip tiksliai pasiekia, padaro, nudirba, ką  suplanuoja, apie ką svajoja?  Kita vertus, šis nusistatymas  skatina iš vargšės aplinkybių aukos virsti savo gyvenimo kūrėju (mentaline prasme).  Suteikia viltį. Tai teigiamas nuostatos aspektas, dėl to vien neigiamai vertinti negalima. Be to, tuose mokymuose yra tiesos. Tačiau ta tiesa pašvęstųjų buvo žinoma nuo neatmenamų laikų, bet, noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai nesukūrė nei mokslo žinių nei materialios pažangos, patogios aplinkos, kurie dabar mums visiems prieinami.  Visgi dvasiniai mokymai yra labai reikalingi ir svarbūs, nes padeda atrasti jungtį su savimi,  be jų sunku eiti į priekį, pažinti save, rasti harmonija su aplinka, galu gale be dvasingumo- neįmanoma laimė, kurios mes visi labiausiai trokštame. Mano nuomone, tikrai yra puikių įvairaus lygio dvasinių mokymų, mokytojų, iš kurių galima daug sužinoti, išmokti ir pritaikyti gyvenime.  Jų veikla turi prasmę ir naudą žmonėms. Kaip ir visur, šioje sferoje - daug apgaulės. Svarbu neužkibti ant iliuzijų pardavėjų kabliuko. Stenkitės į viską žiūrėti realiau, susivokite, ko jums iš tikro reikia. Tada nereikės pas sėkmės mokytojus be reikalo gaišti laiką mokinantis teisingai svajoti.
   Dabar žiniomis ir informavimo technika disponuojantis elitas manipuliuoja visuomenės nuomone labai plačiu mastu. Todėl ypač dažnai įvairiais pretekstais bei iliuzijomis sukeliamos emocijos, formuojamas norimas žmonių požiūris. Taip manipuliatoriai kuria sau paklausą, vartotoją, sekėją, politikos remėją, auditoriją. Nebūkite jų sukurtame naivaus tikėjimo ir iliuzijų transe! Orientuokitės į savo galimybes atitinkančius tikruosius širdies troškimus. Dažnai tikrieji širdies troškimai būna arti realybės. Pavyzdžiui, moteriai vietoj iliuzijos apie savo svajonių vyro (turtingo, dėmesingo ir t.t.) atėjimą ir įsimylėjimą, verčiau orientuotis susirasti savo lygio vyrą ar į tuos, kurie galėtų ja susidomėti ar jau ja besidominčiais.Tame reikia daugiau praktiškumo, realių planų ir pastangų, o ne kurti mintimis stebuklą neriant į naivaus tikėjimo ir iliuzijų transą. Juk tikrasis troškimas yra susirasti savo gyvenimo vyrą ( žinoma, pageidautina su ateitimi J).
   Nebūtina ir neprivalu siekti kitų sugalvotų ir sukurtų idealų. Visiškai neverta vykdyti visus aplinkos pageidavimų koncertus. Mes dažnai susipainiojame savo susikurtuose gyvenimiškose dramose.  Kolektyvinės normos, mados įvairios tendencijos ir blizgios idėjos nustato, kas tinka mūsų įvaizdžiui, poreikiams, o kas netinka. Taip susidaro ištisas iliuzijų paradas. Ko pasekoje, žmogus pameta tikruosius SAVO širdies troškimus. Juk niekas tavęs neklausia: kokiomis galiomis tu pasikliauji? Niekas nesidomi: kas yra ta viltis, teikianti prasmę tavo gyvenimui? Kur linksta tavo širdis? Kas aš esu? Ar kitus neturinčius kitiems komercinės naudos klausimus. Jei niekas neklausia, pasidomėk pats savęs.  Tai padės suprasti, kaip toli nuklydai nuo savo tikrųjų troškimų.  Paklausk širdies, ji žino ir gali atsakyti.  Tik reikia ją teisingai išgirsti, suprast. Ją reikia pažinti. Dažnai girdime: didelė širdis, šalta, ledinė, medinė, geležinė, mylinti, karšta,.... O kokia tavo širdis?

”Dievas yra meilės sinonimas,
Meilė yra gyvenimo sinonimas,
Gyvenimas yra egzistencijos sinonimas
Jie visi yra sinonimai“      žymus filosofas, dvasinis mokytojas Ošo