2020 m. liepos 28 d., antradienis

Kreivų veidrodžių karalystėje – noras sudaužyti kreivus veidrodžius (XXVII)

   Šviesusis kunigaikštis iš tolo pamatė, kad labai šilta nepažįstama širdis jį pastebėjo ir sąmoningai pradėjo ruoštis magnetiniam akių kontaktui. Ir štai ne už ilgo gilus, beveik dieviškas meilės kontaktas ir beveik sielų susilietimas, bet tyro susijungimo neįvyksta. Nenuostabu, nes tyro nuoširdumo pritrūksta iš abiejų pusių. Juk patelė iš artimo nuotolio demonstruoja, jog nežino šviesiojo kunigaikščio vardo! Tikrai kreivi veidrodžiai... Tiesa, palyginus mažai dieninių gyvūnų matė šviesųjį kunigaikštį gyvai ar medijose, nes dauguma jį suvokia per suformuotas šališkas faktų interpretacijas ir pagal tai susiformuotą jo įvaizdį bei per sapnus. Dabar tokio pobūdžio magnetiniai akių kontaktai atsitinka vis rečiau, bet pirmo tomo pabaigoje ir antro tomo pradžioje tokie susitikimai buvo dažni. Šiuo metu meilių susitikimai neretai virsta panašūs į gestų ir žvilgsnių meilės šokį. Tuo pačiu atsiranda vis daugiau realybės, nuoširdumo ir kartais net atrodo, jog mylinčios širdys žino šviesiojo kunigaikščio vardą.
   Metų metus tamsiųjų jėgų valdomi patelių klanai, kurie buvo užsislėpę po žavingo meilės minčių sodo projekto šydu, pasimatė visuomenei. Jis visada pastebėdavo tai, kad kai kurių patelių klanų atstovės daugiau arba mažiau niekino šviesųjį kunigaikštį ne tik skleidžiamoje propagandoje, tačiau ir širdyse, nors buvo įkyriai prikibusios prie jo. Jei jis toks nepakankamai geras patinas, kam tiek metų buvote prie jo prikibusios? :). Čia dar ne viskas išaiškėjo. Taip, viešinimo tamsių jėgų ir jų darbų procesas prasidėjo, bet tai dar ne pabaiga, nes ne visi blogiečiai ir jų darbai yra žinomi. Kalbant apie šio projekto valdymą- tai būtina pakalbėti ir apie protingumą. Galima tvirtai pasakyti, kad tarp dieninių gyvūnų yra protingumo skirtumų, tačiau jie visi -rūšies rėmų ribose. Tai reiškia, kad nėra jokių įspūdingų skirtumų ir išskirtinumų, nes kitaip jie nebūtų tos pačios rūšies gyvūnai. Visgi dieninių gyvūnų protas, žinios ir jėga buvo pas alfa patinus. Jie valdė šių gyvūnų bandas.
   Nors nežino kaip galėtų sektis, tačiau viduje jautė, kad galėtų pravesti dieniniams gyvūnams gydančius pokalbius. Žinoma,jis supranta, jog tokia jo veikla būtų religinių fanatikų košmaras, o juk ir taip ant raudonos ribos viskas eina. Jis galingai atakai, šviesiam žygiui neturėjo jėgų- nei fizinių, nei psichinių, nei aplinkybių. Jautėsi tarsi suparalyžiuotas. Jis prašė Kūrėjo suteikti jam jėgų veiklai ir darbams, kai bus tam laikas.
2020 m. liepos 6 d., pirmadienis

Žmogaus pasirinkimai ir veiksmai

  Valstybės dieną pasitinkame Koronaviruso pandemijos ir įsibėgėjančios krizės fone. Prasidėjusi viską apimanti krizė mums aiškiai rodo, jog individo pastangos yra ne vienintelis lemiantis jo gyvenimą veiksnys, nes kiekvienas esame visuomenės, gamtos ir laiko ryšių dalis. Pasakymas, kad tik pats žmogus yra savo likimo kalvis- nėra visiškai tikslus. Žinoma, neabejotina, jog nuo pačio žmogaus didžiąja dalimi priklauso jo gyvenimas, nes jei jis daro gerus pasirinkimus ir veiksmus, jo gyvenimas bus geresnis ir veiklos rezultatai bus geri. Tačiau ne viskas nuo žmogaus priklauso. Nors visuomenė, valstybė, žmonija yra daug didesnės ir galingesnės, todėl savo likimui gali daryti daug didesnę įtaką, bet net ir tai nepadeda pilnai valdyti ateities ir likimo. Manau, geriausia, tokioje trapioje žmogui situacijoje, suprasti, kad esi savo likimo kalvis, kuris stengiasi gyventi pagal Kūrėją, o šio sprendimai, esant reikalui, viską nulemia.
   Žmogus disponuoja ribotais ištekliais, ribota savo gyvenimo trukme, dėl to kiekvienas individas neišvengiamai privalo pasverti visų savo tikslų santykinę svarbą ir rinktis ar teikti pirmenybę vieniems tikslams ir atsisakyti kitų. Kiekvienas pasirinkimas ir kiekvienas veiksmas ar neveikimas turi savo kainą. Ši kaina yra tos neįgytos gerybės, tos nerealizuotos, prarastos galimybės, kurios vietoj padaryto veiksmo, pasirinkimo galėjo būti įgytos ar išlaikytos. Kiekvienas veiksmas ar neveikimas gali būti nuostolingas, jeigu jo imdamasis individas reikiamai neįvertino jo kainos- nepasirinktų ir todėl prarastų alternatyvų vertės. Reikia pažymėti, kad dvasiniai užsiėmimai, laisvalaikis toks pats pasirinkimas ir tokios pat gėrybės kaip ir materialinės. Šiuo požiūriu jos konkuruoja su visomis kitomis gerybėmis ir daiktais. Dvasinis užsiėmimas arba filosofavimas yra ne mažiau ekonominė, darbinė veikla nei darbas įmonėje, nes tai atitraukia žmogaus išteklius [energija, laikas, kartais ir pinigai] į šią sferą. Be to materialinės gerybės gali būti laisvalaikio, dvasinės ramybės, gyvenimo harmonijos ir pan. netektis ir tai – ne tik kita materialinė gerybė, kurią būtų galima įsigyti jos vietoje. Kadangi žmogus nėra tik prisitaikėlis prie aplinkybių ir akivaizdžiai turi pasirinkimo galimybę bei galią daryti įtaką aplinkai, jis savo aplinkybes vertina ir jomis nesitenkina, nes nori ir įsivaizduoja jas galimas geresnes. Siekdamas jas pakeisti įvertina jį supančių daiktų, resursų instrumentinį naudingumą, pasveria alternatyvių pokyčių patrauklumą ir sudaro savąjį naudos ir sąnaudų balansą. Tuo remiantis jis daro savo pasirinkimus ir veiksmus. Be abejo, jis visa tai vertina ir veikia pagal savo žinių, patirties, įsitikinimų, būsenos ir proto lygmenį. Todėl klaidos yra neišvengiamos.
   Analogiškai tas turėtų būti taikoma ir valdžiai. Ji taip pat turi daryti pasirinkimą, įvertintą kaštų ir naudos balansu bei žmonių sveikatos ir visuomenės gerovės prasme, ir priimti sprendimus bei juos įgyvendinti taip ir tokius, kurie atneštų žmonėms ir valstybei mažiausiai žalos, kaštų ir duotų daugiausiai naudos, gerovės ir sveikatos.
   Šventės proga noriu padėkoti Lietuvos gyventojams, kurie labai atsakingai ir disciplinuotai elgėsi Koronoviruso pandemijos atžvilgiu, ir taip prisidėjo prie gana sėkmingo viruso plitimo suvaldymo. Labai malonu pastebėti, kad ne tik pavykę kai kurie valdžios ir jos institucijų veiksmai, retai apgyvendinta teritorija nulėmė iki šiol sėkmę kovoje su virusu, tačiau ir mūsų, Lietuvos žmonių, teisingas, atsargus, apgalvotas elgesys. Žinoma, tautoje yra budulių, bet jų yra kiekvienoje tautoje. Mano nuomone, Lietuvos gyventojai pirmame kovos su COVID-19 etape pasirodė puikiai!
   Tikėkimės, kad didelės negandos ir nelaimės toliau aplenks Lietuvą ir mes gyvensime sėkmingai. Tesaugo mus Dievas!

Su meile 
Mindaugas Pliauga

www.totas.lt