2018 m. liepos 14 d., šeštadienis

Kreivų veidrodžių karalystėje – noras sudaužyti kreivus veidrodžius (XXII)

    Tarptautinė padėtis gyvūnų planetoje buvo panaši į berniukų konfliktą klasėje. Taigi, kažkada klasėje buvo du stipruoliai berniukai, subūrę savo chebras. Šių stipruolių vadovaujamos chebros varžėsi dėl viršenybės klasėje. Didelių masinių muštynių buvo išvengta. Vienas iš stipruolių susirgo,nusilpo ir sumažėjo, jo chebra išsibėgiojo.  Liko vienas stipruolis, kuris  su savo chebra viešpatavo klasėje. Laikui einant berniukai augo ir stiprėjo nevienodai, todėl vaizdas klasėje pradėjo keistis. Labai išaugo ir sustiprėjo siauraakis vaikinas, atsigavo buvęs stipruolis, be to, jis išmoko paslaptingo manipuliacijos meno, sutvirtėjo kiti berniukai. Tuo pačiu metu susibūrusi atskirai stipruolio chebra pasijautė lygiavertė stipruoliui, dėl to norėjo, jog su ja būtų atitinkamai elgiamasi. Klasėje jėgų padėtis keitėsi, todėl kilo poreikis keisti klasės valdymo taisykles. Pradėjo kilti konfliktai, nes siauraakis berniukas su vėl stiprėjančiu buvusiu stipruoliu   nenorėjo pripažinti viena asmenio stipruolio viešpatavimo.  Stipruolio chebra irgi rodė tam tikrą norą keisti sau naudingesne linkme klasės valdymą. Tačiau stipruolis nė neketino užleisti savo pozicijų, nes jis jautėsi pakankamai galingas, kad galėtų išlaikyti norimą tvarką klasėje . Klasė įžengė į aštrios konkurencijos ir konflikto erą. Ar susidarius tokiai padėčiai įmanoma išvengti muštynių klasėje? Ar berniukai be muštynių patys sugebės nusistatyti realias savo jėgas ir sukurti elgesio klasėje taisykles, atitinkančias kiekvieno jėgas? Šiaip, kartais mokytojas ar iš šalies asmenys padeda sureguliuoti berniukų santykius ir nusistatyti visiems tinkančias elgesio taisykles. Tiesa, dažniausiai muštynės klasėje- neišvengiamos. Kaip šį kartą bus?
    Šviesus kunigaikštis klajojo karalystės miestais leisdamas laisvalaikį savišvietai ir dieninių gyvūnų stebėjimui. Jis jautėsi šiek tiek atitrūkęs nuo visuomenės gyvenimo. Bet, visgi, jam nemalonu buvo, kai matė nemažos dalies patelių, jų klanų, agenčių piktumą jo atžvilgiu. Buvo jaučiamas toks kaltinimas dėl susidariusios padėties. Dėja, patinų ir patelių pyktis nukreiptas nemaža dalimi į šviesųjį kunigaikštį. O dieniniai gyvūnai, dėl ko pykstate? Ar jus apgaudinėjo šviesusis kunigaikštis? Būkite protingi ir pykite ant tų tamsiųjų jėgų vadų, jų agentų ir visų suvedžiotojų, kurie ir kurios apgaudinėjo ir pasinaudojo jumis savo tikrų ar  įsivaizduojamų interesų labui! Pastebėjo teigiamų dalykų. Džiugino, kad dieniniai gyvūnai pradeda atrasti laiko pojūtį, kurį jie buvo praradę dėl itin didelio susižavėjimo tamsiųjų jėgų kuriamu  „Žavingu minčių sodo“ projektu. Kiek metų kuriamas šis realybės šou, kad turbūt vienetai, kurie prisimena pradžią!! Jau užaugo nauja karta. Neįtikėtina, bet tokia buvo tiesa šioje dieninių gyvūnų planetoje!
    Pas jaunas pateles daug velniukų galvelėse, pas vyresnes daug vertinimo ir išskaičiavimo. Bet susitikimai visoms teikia džiaugsmą, leidžia justi įvykį, kad kažkas įvyksta ne tik išorėje, bet ir vidiniame sąmonės ir jausmų gyvenime. Mylinčių sielų virpėjimai, kurių nuslėpti vargiai įmanoma. Vien pagal tai sprendžiant, turbūt, prasminga norėti susitikimų su šviesiuoju kunigaikščiu ir jų metu patirti trokštamus ir svarbius dalykus.
   Iš tikrųjų, nei kiek neneigdamas tamsiųjų jėgų propagandos galios ir daromos įtakos dieninių gyvūnų protams, jam tenka pripažinti, net jei tamsiosios jėgos nebūtų persekiojusios ir trukdžiusios šviesiajam kunigaikščiui susiporuoti  su kokia žavia patele vis tiek, labiausia tikėtina, jis būtų vienas dėl  turimos vidinės programos. Ši vidinė programa antiek stipri, jog pažaboja gyvūninius instinktus ir kuria situacijas, nepalankias susiporavimui: kažkas vis netinka (galėtų būti gražesnė, protingesnė ir t.t. ir pan.), situacija nevykusi, nefiksuoja elementarių ženklų ar pavėluotai, nevykusiai supranta, kažkas iš vidaus ar išorės atitraukia ir t.t ir pan.  O patelių klanai, aktyviai ir nuožmiai įgyvendinantys propagandinę programą būtų visais atvejais pralaimėjusios, nes jos visada tebuvo įrankiai tamsiųjų kunigaikščių ir juodųjų magų kuriamame ir valdomame žaidime. Taip, patelės turėjo įtaką, bet ji visą laiką buvo fragmentuota, nereikšminga, nekeičianti bendros strategijos. Šviesiąjam kunigaikčiui nuo pat pradžių atrodė, kad joms buvo leidžiama pasijusti, jog jos valdo žaidimą ir propagandą. Tik tiek.  Jog turi savo vidinę programą, neleidžiančią jam kurti santykių su patelėmis,  jis aiškiai suvokė tada, kai praskaidrėjo ir rimo protas, kuris visą laiką buvo blaškomas ne tik vidinių jėgų, bet ir piktų bei labai nedraugiškų išorės jėgų. Anksčiau- tai tik pajausdavo fragmentiškai, kad kažkas tai neleidžia, sulaiko ar pan. Tiesa, dar asmeninės charakterio savybės trukdė (kas buvo nemaža dalimi suvokiama), bet tai taipogi  įtakota vidinės programos.
   Taigi, jo gyvūninė dalis norėjo poruotis, kurti šeimą, auginti vaikus, bet vidinė programa neutralizuodavo šiuos norus ir jį kreipė savo linkme. Ir ši programa neutralizuodavo gyvūninius norus taip, kad visi galimi santykiai, kontaktai nueidavo į užmarštį be kokių nors didelių išgyvenimų ar traumų.  Reikia pažymėti, tai nėra vaikystės ar pan. trauma. Šviesusis kunigaikštis tiesiog atėjo su šia vidine programa į šį pasaulį. Ši programa jį nuolat saugo nuo santykių. Pakol kas jis dar neišnagrinėjo ir neįsisąmonino visos vidinės programos. Galima drąsiai teigti, jog tamsieji kunigaikščiai ir juodieji magai tą žinojo nuo pat pradžių, nes labai sumaniai įtakojo ir tuo pasinaudojo. Kita vertus-  tai vidinio ir išorinio pasaulio atitikimas, kurių jis dabar pradėjo pastebėti  vis daugiau. Tik nežinia kas, ką ir kaip kuria, nes kuria realybę ne tik stipresnis, bet ir pati Visata, su kurios jėga lygintis negali niekas.2018 m. liepos 6 d., penktadienis

Įveikime politinį susvetimėjimą ir leiskime įvykti šviesiai permainai

   Valstybės dienos švente švenčiame visos lietuvių tautos ir visų Lietuvos piliečių vienybę. Vienybė ir tarpusavio sutarimas labai reikalingas valstybei ir jos visuomenės nariams. Juk kartu ne tik smagiau gyventi, bet ir geriau bei daugiau darbų galima nuveikti. Pavyzdžiui, Kaune atidengiamas, daug teigiamų emocijų sukėlęs, „Laisvės kario“ paminklas, kuris sukurtas lietuvių ir ukrainiečių bendromis pastangomis. Gražių pavyzdžių Lietuvoje yra ir daugiau. Lietuvos žmonės yra puikūs ir gali daug nuveikti. Valstybė turi jiems sudaryti lygiateisiškas ir vienodas sąlygas patiems pagal savo sugebėjimus ir norus kurti gerbūvį.
   Deja, pastaruoju metu šalį drebina rimti korupcijos, pareigų neatlikimo, siaurų interesų viršenybės ir netgi galimo neteisėto valstybės užvaldymo skandalai, kurie labai fiksuojantys ir kaustantys. Artėjančių geopolitinių iššūkių akivaizdoje pavojinga palikti ne iki galo užbaigtus politinius ir teisinius tyrimus, nes taip pakertamas žmonių lūkestis matyti efektyviai dirbančią valdžią. Tenka pastebėti, jog šalies elitas dar nepakankamai įvertina visuomenėje vyraujantį politinį susvetimėjimą, susipriešinimą, kuris kelia pavojų politiniam stabilumui ir nacionaliniams interesams. Būtina neutralizuoti visas „bombas“, kurios gali sprogti lemtingų iššūkių metu. Dėl to turime pilnai ištirti visus korupcijos, valstybės išdavystės,  neteisėto valstybės institucijų užvaldymo nusikaltimus ir nubausti kaltus asmenis. Privalome paskubėti, kad nebūtų per vėlu ir tuo nepasinaudotų valstybei priešiškos jėgos. Kadangi nepasitikėjimas valdančiaisiais gali peržengti tą ribą, anapus kurios prasideda katastrofiška, išauganti į antivalstybinę, kritika. Tai gali sukelti svarstymus apie šios visuomenės sugebėjimą turėti savo gerą valdžią ir valstybę. Toks nepasitikėjimo išaugimas reikštų, kad piliečių reikalavimų išaiškinti ir patraukti atsakomybėn kaltus dėl korupcijos, pareigų neatlikimo, valstybės išdavystės asmenis vykdymas jau negalėtų padėti situacijos pakeisti iš esmės. Reikia pažymėti, jog iš korupcijos ir valstybės užvaldymo skandalų eina tendencija informaciją pateikti dozuotai, ko neturėtų būti. Visgi turime vadovautis viešumo, nešališkumo, skaidrumo principais, nes valstybė, neįveikianti valdžios institucijų uždarumo, selektyvumo, neteikianti visuomenei išsamios informacijos apie šalies būklę, negali būti saugi.
   Tikiu, kad iš šių ir ateinančių skandalų galime išeiti apsivalę nuo korupcijos ir priešiškų jėgų veikimo. Tada vieningi ir stiprūs sėkmingai galėsime tvarkytis su vidiniais ir globaliniais iššūkiais. O šviesi permaina atvertų galingą ir teigiamą šalies proveržio galimybę.
   Sveikinu lietuvius ir visus Lietuvos piliečius su Valstybės diena! Linkiu valstybei ir jos piliečiams daug šviesių dienų!

Pagarbiai

Mindaugas Pliauga
www.totas.lt