2018 m. gruodžio 25 d., antradienis

Siekite gyventi pagal savo prigimtį

”Daug kas sudygsta, užauga, bet nepražysta. Daug kas žydi, bet neduoda vaisių”    žymus kinų išminčius, mokytojas, politikas   Konfucijus

   Žmogus kaip tas augalas: sudygęs nori užaugti, pražysti ir duoti vaisių.  Kiekvienas turime instinktą pasirūpinti savimi, kad išliktume, tačiau tai dažnai perauga į maniją, kuri užgožia gyvenimo džiaugsmą.  Šiais laikais esminių poreikių spektras stipriai išaugęs – mums reikia vis geresnio būsto, automobilio, daugiau ir madingesnių rūbų, daiktų. O lyginimasis su kitais tampa spąstais, į kuriuos patekę pradedame savęs gailėtis ir depresuoti dėl susidariusios situacijos.
   Pas jaunus žmones dažnai pastebiu pernelyg didelę baimę nieko nepasiekti gyvenime, nepatirti gražiausių akimirkų. Tai skatina skubėjimą gyventi ir psichinį nestabilumą. Žinoma, gražu žiūrėti, kai stengiamasi pražysti ir duoti vaisių, bet dažnai miško augalui sunku prasiskverbti virš kitų augalų. Be to, išdygusį daigą kartais sutrypia miško žvėrys. Kitaip negu miško augalų gyvenime, žmonės ne tik konkuruoja dėl resursų ir erdvės, bet ir sąmoningai padeda vieni kitiems.
   Norai ir veržlumas skatina žmogaus judėjimą gyvenime, tačiau eilinės kliūtys iškyla jo gyvenimo kelyje, kuris ir taip yra pakankamai sudėtingas, nenuspėjamas ir duobėtas.  Dėl to  reikia žiūrėti, kad troškimai nebūtų beatodairiški, kad jie būtų naudingi visuomenei, atitiktų trokštamo dalyko vertę. Ir aplamai, reikia stengtis būti naudingu žmonėms ir Visatai. Visada verta prisiminti, jog ateis laikas, kai tau teks prarasti viską, ką turi. Todėl klausykitės savo širdies, stenkitės objektyviai vertinti savo galimybes. Neverta visada save lyginti su kitais ir, to pasekoje, pernelyg jautriai reaguoti dėl savo menkumo ir nesugebėjimo. Menki miško augalai nepergyvena dėl savo menkumo, jie siekia duoti vaisių. Ir niekas negali pasakyti, jog jie nereikalingi ir neprasmingi. Visi mes esame mažos gyvenimo dalelės. O siekti įsigyti, pasiekti kažko, ką kiti labai vertina ir to siekia, jeigu tai neatitinka tavo vidinių vertybių ir prigimties, neverta. Verčiau rinkitės, kas atitinka jūsų prigimtį. Jeigu negyvensite pagal savo prigimtį neatrasite savo vietos, nežydėsite ir nevesite vaisių. Juk miške  yra daugybė įvairių augalų, bet kiekvienas yra skirtingas ir atradęs savo nišą: vieni dideli ir užima daug vietos, kiti -maži ir gražiai įsispraudę ankštose vietose. Bet mums užėjus į mišką, viskas atrodo gražu ir prasminga. Mažas ir didelis, gražus ir negražus, spalvotas ir pilkas ten viskam yra vietos, visi stengiasi gyventi pagal savo prigimtį bei realizuoti ją pilnai. Miške niekas nesilygina su kitais ir nesiekia kažko vien dėl to, kad to siekia kiti.
   Taip ir žmogus, norėdamas užaugti, pražysti ir duoti vaisių, turi gyventi pagal savo prigimtį, stengtis realizuoti ją pilnai ir taip praturtinti pasaulį savo unikalios, mažos gyvenimo dalelės įnašu. Kiekvienas yra ypatingas, vienintelis, nes gali vesti tik jam vienam būdingus vaisius.