2019 m. kovo 8 d., penktadienis

Meilė neturi kainos

 “Love has to be a free gift. The moment there is a price tag on it, it is no longer love”    iškilus indų filosofas, mistikas, dvasinis lyderis Ošo

   Tikrai, meilė neturi kainos. Mylintys žmonės supranta vienas kitą, nes meilė, abipusis supratimas, pasitikėjimas vyksta tarp širdžių. Jeigu meilės santykiuose atsiranda skaičiavimas ir įkainavimas, vadinasi, svarbus jums ne mylimasis, o jūs pats. Kitas ar kita tampa priemone. Jūs tada naudojatės juo, engiate jį savo malonumui, savo poreikių patenkinimui. Jūsų tikslas - jūs pats. Tuo tarpu meilės galutinis tikslas -  tai jūsų mylimasis, jūsų ištirpimas ir pasinėrimas jame.
   Mylintis žmogus turi suprasti, kad tik įsigilindamas į kito žmogaus problemas ir nusivylimus galės atverti duris į tikrą savitarpio supratimą bei užuojautą. Šis supratimas skatina jus priimti ir tas priėmimas suteikia jums teisingumo.
   Supratinga širdis yra sklidina meilės ir išminties, atjautos, ateities vizijos ir sugebėjimo šią viziją įgyvendinti. Jos nedrumsčia triukšmas, įvairios piktos apkalbos ir erzelynė, nes ji yra gera, maloni, nuolaidi ir romi. Romumas suteikia ramybę ir susitaikymą.

Siunčiu Jums, mielosios, šilčiausius sveikinimus Kovo 8-osios proga!
Jūsų
Mindaugas Pliauga