2018 m. balandžio 1 d., sekmadienis

Gyvenimo pamokos supratimas ir išmokimas yra svarbiau bei pirmiau už atleidimą

„Nevargink savęs viso gyvenimo apmąstymais. Negalvok apie tai, kiek ir kokių negandų tau tikriausiai teks patirti, bet kiekvienai iš jų ištikus klausk savęs: „Kas čia nepakeliama ir neįveikiama?“ Gėdysiesi tai patvirtinti. Toliau prisimink, kad ne praeitis ir ne ateitis slegia tave, bet visada tik dabartis. O ji taps dar mažesnė, jeigu ją apribosi ja pačia ir sugėdysi savo sielą, kad ji negali pakelti tokios menkos naštos.“    Imperatorius, filosofas Markas Aurelijus

   Stebėdamas žmones neretai pastebiu nuoskaudų ir pagiežos iškreiptus veidus. Jaučiu šiuose žmonėse tokį negebėjimą suprasti ir atleisti. Jie skendi toje nemalonioje situacijoje, subjektyviame sunkių minčių rate. Mano nuomone, čia dažnai didesnė problema yra dėl objektyvaus situacijos vertinimo, savo netobulumo pripažinimo ir kito žmogaus supratimo, o ne dėl gebėjimo atleisti.  Nes atleidimas be supratimo, tinkamo negatyvios situacijos suvokimo ir adekvačių išvadų, padarytas „ant viršaus“ problemos nesprendžia. Dar daugiau-  tai savęs apgaudinėjimas, realybės nepripažinimas, gyvenimo pamokos neišmokimas, ko pasekoje panašios gyvenimiškos situacijos kartojasi.
   Dėl savo įsivaizdavimų, iškreipiančių lūkesčių ir nusistovėjusių neteisingų nuomonių apie žmones ar įvykius dažnai nusiviliame ir susierziname.  Sukuriame dideles tragedijas.  Vietoj to, kad priimtume kaip gyvenimo pamoką ar Kūrėjo kreipimą į kitą geresnį gyvenimo scenarijų, žmonės palūžta ar padaro negatyvias, griaunančias gyvenimą išvadas. Pavyzdžiui, aštuoniolikmetė mergina draugavo su vaikinu ir kurė gyvenimo kartu planus, bet štai atėjus lemiamai apsisprendimo akimirkai, berniukas pametė ją, nes, pasirodo, turėjo kitą draugę. Mergina patyrė šoką ir gilų sukrėtimą.  Po šio įvykio ji nusprendė daugiau nepasitikėti vyrais, nes jie nepatikimi, apgavikai ir pan. Kita mergina, išgyvenusi panašią tragediją, padarė tinkamas išvadas, atleido išdavusiam berniukui, įvertino savo naivumą , netobulumą, geriau pažino vyrus  ir nusprendė ateityje elgtis su vyrais  išmintingiau ir pasirinkti realesnes bei geresnes santykių strategijas. Natūralu, kad nuo šiol minėtų merginų gyvenimo scenarijai pradės skirtis. Mergina, kuri nepalūžo dėl vaikino išdavystės ir padarė tinkamas išvadas, ateityje galės kurti geresnius santykius su vyrais , turės didesnį vaikinų pasirinkimą bei geriau sugebės pasirinkti sau tinkamą, reikalingą vyrą. O mergina, padariusi sprendimą, kad visais vyrais negalima pasitikėti, ateityje santykiuose turės  problemų. Ji net ir radusi savo gyvenimo vyrą nepajėgs šeimoje kurti geros šeimyninės atmosferos, nes santykiai bus persmelkti įtarinėjimu, baime prarasti ir pan. Gerai, jei pasiseks rasti vyrą, gebantį suprasti ją ir padėti spręsti psichologines moters problemas. Dažniausiai vyrai reaguoja (kaip, beje, atvirkščiai ir moterys vyrų atžvilgiu) pagal stereotipines asmenines, kultūrines, visuomenines nuomones bei savo patirtį ir jos suformuotas nuostatas. Kad ir kaip ten bebūtų, reikia suprasti, jog kitam žmogui nemažiau sunku suprasti kito problemas, kai pats nelaimėlis nepakankamai adekvačiai supranta, kas su juo darosi. Taigi, panašios gyvenimiškos situacijos šiai merginai neišvengiamai kartosis ir ji  vis sulauks , ko sąmoningai ar pasąmoningai bijosi ir vengia, to pasekoje aštuoniolikametės išgyventa trauma virs viso gyvenimo problema, kurianti negatyvias gyvenimiškas situacijas. Tuo tarpu mergina, pasidariusi tinkamas, realybę atspindinčias išvadas, išsigydžiusi dvasines žaizdas, gebės kurti gerus santykius sutikusi savo gyvenimo vyrą, susilauks vaikų ir kokių  40 metų matys prieš 22 metus nutikusią tragediją jau kitomis akimis ir džiaugsis, kad tuomet paliko ją vaikinukas ir nesumetė su juo skudurų. Noriu atkreipti dėmesį, jog ši moteris nevertins to įvykio, kaip kažko tragiško.  Jai tai bus gera linkme pastūmėjęs įvykis, kuris apsaugojo nuo neteisingų sprendimų.
   Taigi, dažnai tik tuo metu mums atrodo, kad tai gyvenimo tragedija, sužlugdžiusi mūsų gyvenimą dėl kurios kartais net nesinori gyventi , bet ilgainiui šis nepaprastai skaudus išgyvenimas gali virsti naudinga pamoka, žmogų pasukanti geresne gyvenimo kryptimi. Reikia pažymėti, kad iš pačių pamatų susvyravę ar žlugę ankstesni įsitikinimai, susidarytos nuomonės, nuostatos ir suplanuoti gyvenimo scenarijai nėra  gyvenimo nelaimė. Nėra tokios klaidos ar nesekmės, kurioje nebūtų augimo elementų. Reikia rasti pozityvią nesėkmės prasmę. Be to, neverta laukti, kad aplinkiniai atitiktų idealus, kai mums patiems kartais sunku net priartėti prie išsikeltų idealų. Todėl turėtume būti atlaidesni, sugebantys atleisti. Tai labai svarbu. Žmonės tiesiog yra.  Jie yra, kaip yra, gyvena kaip gyvena. Jūs galite juos vadinti draugais, priešais, širdelėmis, kvailiais, protingais ir pan., bet su visais reikia elgtis protingai ir adekvačiai. Nedarykite skubotų išvadų, neribokite savo mąstymo, nedarykite jo primityviu, įspraustu į rėmus ir šablonus. Supraskime, kad visą savo gyvenimą mes vystomės, mokomės, augame, kad nuolat keičiasi pasaulio ir žmogaus suvokimas. Pavyzdžiui, tas pats įvykis keturiasdešimtmečiui gali atrodyti visiškai kitaip negu dvidešimtmečiui. Dėl to atlaidesni turime būti ne tik kitiems, bet ir sau. Kai mes barame save už kokias tai klaidas, padarytas prieš daugelį metų, turėtume suprasti, kad tas sąmoningumo lygis, kuris buvo tada yra ne tas pats, kuris yra šiandiena. Todėl tuometiniame savo lygyje darėme taip pagal tuometį supratimą ir sąlygas. Svarbiausia šioje situacijoje, ar aš padariau teisingas išvadas, priėmiau realybę, išsklaidžiau naivumą ir pradėjau aiškiau, protingiau mąstyti ir elgtis. Kitais žodžiais, išmokau pamoką ir daugiau nekartoju gyvenime panašių klaidų. Tada traumuojantys įvykiai nebebus tokie skaudūs, kai juose pamatysime pozityvumo ir augimo galimybių.  Išmintinga nepalūžti ištikus nelaimei. Gyvenimas nestovi vietoje ir jis dovanoja naujas galimybes. Jei gyvensime  nuolat apmąstydami nuoskaudas, skriaudas, įžeidimus, kažkieno padarytą neteisybę negalėsime atrasti naujų galimybių. Pavyzdžiui, du vyrai dirbo mėgstamus ir prestižinius darbus, bet juos dėl neteisingų priežasčių atleido. Vienas dėl skriaudos ir patirtos neteisybės pradėjo gerti. Jam viskas gyvenime nusidažė tamsiomis spalvomis, to pasekoje jis tapo nepajėgus susirasti net rimtesnio darbo. Kitas išgyvenęs skriaudą ir padaręs tinkamas išvadas pradėjo ieškoti naujo darbo. Ištaisęs savo klaidas ir pasimokęs iš patirtos neteisybės sugebėjo įsitaisyti į dar geresnę darbo vietą ir puikiai jaustis. Dėl to neverta nuolat apraudoti nesėkmes ir skriaudas bei žiūrėti į praeitį, o verčiau imkite tobulinti dvasinį ar pasaulietinį gyvenimą. Grįžkite į gyvenimą  ir toliau kurkite savo gražią ateitį. Nepraleiskite savo šanso!


„Labai daug žmonių bando važiuoti į ateitį įsmeigę akis į užpakalinio vaizdo veidrodėlį. Jeigu taip elgsitės, žlugsite. Užuot dairęsi atgal, pagalvokite, ką galite nuveikti dabar, kad aplinkybės pasikeistų.“    garsus šių dienų motyvatorius, verslininkas, sėkmės treneris  Anthony Robbins