2020 m. sausio 6 d., pirmadienis

Pranašai, Dievo valios vykdytojai ir meilė

‘’Pranašystė yra pasakyti žmonėms, kad yra laimės, didybės kelias, pripildantis džiaugsmu- tai Jėzaus Kristaus kelias. Tai kelias, kuriame esi arti Jėzaus. Pranašystė yra dovana, kurios reikia prašyti Šventosios Dvasios- kad mokėčiau tą ar tą žodį pasakyti teisingu momentu, kad mano visas gyvenimas taptų pranašyste’’     Popiežius Pranciškus

   Trijų Karalių istorija yra sukurta pranašystė, įtvirtinanti Jėzaus dievišką autoritetą. Nors Biblijinis pasakojimas apie Tris astrologus ir magus yra dėl propagandinių tikslų Bažnyčios išpūstas, bet tikiu, kad tame yra tiesos. Pavyzdžiui, maždaug tuo metu šviesulys turėjo danguje matytis [mokslas dabar gali ‘’atsukti dangaus kūnų padėtį’’  ir pamatyti to meto dangų], o su magais ir astrologais Juozapo ir Marijos šeima taipogi galėjo bendrauti, nes tais laikais tai buvo įprasta. Tik, galvočiau, visa tai buvo gerokai kukliau ir kasdieniškiau.
   Mano nuomone, žvaigždės, šviesulio simbolika Jėzui tikrai tinka ir yra teisinga, nes jis tapo švyturiu, kuris rodo kelią visiems, pasiryžusiems siekti tokių pat permainų. Sutinku su filosofu Vydūnu, kad Budos, Jėzaus, Muhamedo ir kt. pranašų galia išauga iš pasaulio Kūrėjo valios kaip visa Visata. Kiekviena gamtos sritis kyla iš kūrybos gelmių. Reikia pastebėti, Jų gyvenimai virto išsipildžiusia pranašyste. Skaitytojas skaitantis šventrasčius gauna stiprų didžiulės mistinės Dievo meilės pajautimą. Taip pat verta pastebėti, jog praeities ar dabarties pranašus, šventuosius, mistikus, politinius ir religinius lyderius, kurie darė tautos ar žmonijos mastu teigiamus pokyčius,visada tuo metu gerbė vyrai ir mylėjo moterys. To paaiškinti vien tik mokėjimu bendrauti, išvaizda, patrauklia asmenybe ir pan.  yra neįmanoma. Manipuliacijomis ir įtaigos technikomis galima įgauti žmonių palankumą, pritarimą, tikėjimą, didelę simpatiją, tačiau gilios meilės sunku tikėtis., nes žmogų neįmanoma priversti mylėti. Turbūt dažnas skaitytojas yra matęs ar girdėjęs žmonių santykių istorijas, kai žmonės myli vienas kitą nežinia dėl ko ar net patirdami sau žalą. Štai pranašų ir didžių pasaulio tautų teigiamų lyderių asmenybės labai skyrėsi, bet daugelį jų vienija tai, kad žmonės juos mylėjo, o jie mylėjo žmones. Buvo tokia mistinė tarpusavio meilė ir pagarba. Pavyzdžiui, Rytuose pasakojama, kad tarp Budos ir moterų buvo ypatingas tarpusavio pagarbos, supratimo ir meilės ryšys. Moterims tereikėjo tik pažvelgti į Budą -ir šios apsipildavo ašaromis. Sakoma, jog artimiausi Jo mokiniai pasąmoningai pavydėjo šio dvasinio artumo ir gilaus meilės ryšio, todėl dauguma jų kitame gyvenime atgimė moterimis. Apie labai didelę moterų meilę Krišnai rašoma Vedose. Manau, Jėzų moterys mylėjo ne mažiau. Jis turėjo itin gausų moterų sekėjų būrį. Tarp sekėjų buvo įvairių moterų ir iš įvairių socialinių sluoksnių. Pavyzdžiui, turtingos moterys [kaip Marija Magdalietė] buvo ne tik Jėzaus pagalbininkės ir mokymo skleidėjos, bet ir finansinės Jo veiklos remėjos. Apskritai, drįsčiau teigti, krikščionybė išliko ir iškilo moterų pagalbos dėka.
   Taigi, kažkokios mistinės galios įkvepia žmonių meilę. Bet neverta pavydėti, jei jūs neužlieti dieviškąja šviesa. Gyvenimas kiekvienam pateikia jam priklausančią nusivylimų, rūpesčių, sielvarto, sunkumų ir skausmo dalį. Žmonijos šviesulių gyvenimuose to taip pat buvo daug. Juk kam daug duota- iš to daug ir pareikalauta. Todėl kartais geriau turėti vieną, tikrą, mylinčią antrąja pusę, nei milijonus meilių ir būti vienam bei neturėti asmeninio gyvenimo. Tik čia nepasirinksi, nes Dievas kiekvienam skiria jam priklausančią dalią, charizmas, tikslą Jo pranašystei išsipildyti.

‘’Meilė yra sielos šviesa’’    RUMI -XIII a. persų poetas, sufijų dvasininkas, mistikas

2020 m. sausio 1 d., trečiadienis

Sveikinu visus su Naujais metais!

Brangūs žmonės,
   Mes taip dažnai patiriame sunkumus, stresą, kitų nesupratimą ir susipainiojame gyvenimiškose dramose. Nesitikėkite iš savęs, kad kada nors tapsite tobulos ir visažiniai. Jūs- augantys ir tobulėjantys kūriniai. Netgi neturėkite vilties, jog gyvenimas kada nors bus visiškai tobulas, o aplinkiniai visada bus tobulai nuostabūs Jums. Gyvenime yra visko ir žmonės yra visokie. Nėra nieko pastovaus ir vienodo. Juk gyvenimas tuo ir žavus bei įdomus, ar ne? Todėl stenkitės neišsibarstyti  ir  visada išlikti savimi bei priimti žmonių netobulumus, jų savanaudiškumą ir nejautrą.
Mieli ‘’Toto’’ skaitytojai,
Neeikvokite ašarų dėl tų, kurie jų nemato.
Neeikvokite žodžių tiems, kurių jie negirdi.
Esame pašaukti dalyvauti kuriant geresnę ateitį.
Nepraleiskite savo šanso! 

Laimingų Naujųjų metų Jums, Brangieji! 

Jūsų
Mindaugas Pliauga
www.totas.lt