2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienis

Krizė Baltarusijoje yra panaši į kovą kreivų veidrodžių kambaryje

   Baltarusijoje jau trečią savaitę tęsiasi protestai dėl nesąžiningų rinkimų. Protestuotojai nori, kad prezidentas Aliaksandr Lukašenka pasitrauktų iš užimamo posto. Nors Lietuvos paviršutiniška, neskaidri, propagandinė žiniasklaida skelbia, kad Baltarusijoje mitingai ir streikai yra labai masiniai, o tautos priešiškumas -beveik visuotinas, bet pasiieškojus informacijos internete, youtube iš įvairių suinteresuotų pusių šaltinių, vaizdas susidaro kiek kitoks. Taip, dauguma baltarusių nori permainų, tačiau prezidentas A.Lukašenka irgi turi savo rėmėjų- ne tik jėgos struktūrose, valstybės tarnyboje. Dalis šios šalies visuomenės palaiko jį. Dėl to kyla realus pilietinio karo pavojus. Toks karas nenaudingas nei Lietuvai, nei Vakarų šalims, bet jis yra naudingas Rusijai. Kitaip negu Ukrainoje, kur buvo aiškūs priešai ir kovojančios šalys neslėpė savo tikrųjų pozicijų konflikto atžvilgiu, Baltarusijoje kova tarp Vakarų ir Rusijos yra panaši į kovą kreivų veidrodžių kambaryje. Kai dominuoja ne atvira ir tiesi konvencinio karo logika, o slaptųjų tarnybų karo logika, kur viena yra sakoma, kita -galvojama, o trečia -daroma. JAV ir ES į tokį Kremliaus iššūkį davė tokį patį atsaką. Gal tik A.Lukašenka, sau labiau įprastai, pradėjo atvirą ir tiesų karą, tačiau greitai buvo priverstas pereiti į kreivų veidrodžių kovą. Tenka pastebėti, jog prezidentas Aliaksandras Lukašenka ir tokioje kovoje atrodo gana stipriai. Juk jis atlaikė pirmąją protestų bangą, turi slaptų sąjungininkų užsienyje, stato į neparankią padėtį Kremlių, neprarado visos visuomenės paramos. Nepaisant to, jo ilgalaikės perspektyvos yra miglotos.

   Palaikau Vakarų šalių norą rasti taikią išeitį iš dabartinės krizės. Tik manau, kad JAV ir ES privalo labiau spausti ne A.Lukašenka, o Kremlių, kad jis mažiau kištųsi į Baltarusijos vidaus reikalus ir neeskaluotų tenai padėties, o paremtų taikų bei demokratišką procesą, kuris leistų deeskaluoti padėtį, ir padėtų pradėti atvirą bei konstruktyvų nacionalinį dialogą. Visuomenės susipriešinimą, protestus, streikus gali visiškai numalšinti tik nauji prezidento rinkimai, nes teisingi ir demokratiški prezidento rinkimai išspręstų legitimumo klausimą ir taip išnyktų pretekstas neramumų kėlimui. Mano nuomone, Aliaksandr Lukašenka galėtų juose dalyvauti ir, jei laimės, pripažinsime jį teisėtu Baltarusijos vadovu.

2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis

Mūsų nuostatos ir įsitikinimai

   Šiandien Katalikų Bažnyčia švenčia Mergelės Marijos paėmimo į Dangų šventę. Daugeliui mūsų ši diena yra nedarbo diena ir retas žino šios šventės prasmę. Dabar tik tikintiesiems aktuali ši diena. Reikia pabrėžti, kad Marijos paėmimas į dangų yra tikėjimo, įsitikinimo dalykas. To įrodymas yra tai, kad pradžioje šis įvykis buvo pasakojamas kaip legenda ir tik vėliau Bažnyčia, dėl moteriškos dievybės poreikio, priėmė tai kaip tikėjimo dogmą. Žodžiu, pati Bažnyčia šį kultą sugalvojo ir sukūrė. Įdomiausia, jog šis kultas suklestėjo mūsų laikais [galutinai doktrina patvirtinta 1950 m.]. Šioje vietoje dirbtine doktrina bandoma užpildyti egzistavimo tuštumą, papildyti mokymą moteriškuoju aspektu bei įtikti, pagerbti moteris. Tuo pačiu visiems patvirtinti ir suteikti viltį, jog ir mes turėsime kūnų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Juk kaip rašo Katalikų Bažnyčios katekizmas: ’ Baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, Švenčiausioji Mergelė Marija su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus garbę‘‘.
   Nepaisant religijų, kiekvienas iš mūsų turime savąjį, unikalų egzistencijos supratimą. Ir nesvarbu- ar religijos rėmuose, ar ne. Šis supratimas remiasi nuomonėmis, nuostatomis ir įsitikinimais. Galima sakyti, kad kiek žmonių, tiek atspalvių turi Pasaulis. Mus kuria labiau ne realūs išoriniai įvykiai, bet mūsų nuostatos ir įsitikinimai apie tai, ką tie įvykiai reiškia. Didžiąja dalimi nuo mūsų nuomonių,  nuostatų ir įsitikinimų priklauso, kaip prabėgs mūsų gyvenimas. Nes nuostatos ir įsitikinimai mums dažniausiai pasako kokie gyvenimo epizodai ir įvykiai mums kelia skausmą, o kokie- malonumą. Jos gali kurti arba gali naikinti. Jos gali žmones padaryti stipresnius arba silpnesnius. Taigi, nuostatos ir įsitikinimai yra tai, kas padeda žmonėms pasaulyje orientuotis, pasirinkti kelius, veikti, interpretuoti vidinę ir išorinę tikrovę ir įvertinti save bei kitus. Jų svarba žmogaus gyvenime yra milžiniška. Dėl to būtina įsisąmoninti visas savo nuostatas ir įsitikinimus kaip interpretacijas. Svarbu suprasti, kad nuostatas ir įsitikinimus suformuoja mūsų apibendrinimai. Apibendrinimai yra labai naudingi, nes jie padeda atpažinti tipines situacijas, ir taip padaro gyvenimą paprastesnį, suprantamesnį, pažinesnį ir leidžia veikti efektyviau, geriau, protingiau. Arčiausiai realybės, naudingi, protingi ir įžvalgūs apibendrinimai padeda žmogui geriau gyventi ir jaustis, o netikę, toli nuo realybės, varžantys, trukdantys -naikina, skurdina jo gyvenimą ir verčia blogai jaustis ir mąstyti.
   Norint geriau gyventi, mums būtina pastebėti klaidingai daromus apibendrinimus ir jų suformuotas neigiamas nuostatas ir įsitikinimus, kurie kenkia mūsų gyvenimui. Asmeniniai pokyčiai dažniausiai prasideda, kai mes atpažįstame klaidingus įsitikinimus ir stengiamės juos padaryti adekvačius realybei. Pavyzdžiui, Žmonės pernelyg dažnai išsiugdo juos varžančius įsitikinimus apie tai, kas jie yra ir ką sugeba. Kaip antai, pabandei šokti ir tau nepavyko – nusprendei, jog šokiui esi negabus. Šiuo atveju reikėtų pamąstyti, ar iš vieno karto gali nuspręsti, kad šokiams esi netikęs. Gal reikėtų pabandyti daugiau kartų su profesionalu, kad būtų galima objektyviai įvertinti. Galbūt daugiau pabandžius paaiškės, jog tau sekasi ir tavo svajonės puikiai šokti pildosi! Keisti save ir pradėti permainas galime naujai apmąstydami savo įsitikinimus, požiūrius, kaip darome apibendrinimus ir stebėdami mintis ir jausmus bei jų įtaką mūsų gyvenimui.
   Kita dažna problema- išankstinės nuomonės. Žmonės mėgsta greitai pasidaryti išankstinės prielaidas. Tai nieko bloga, jeigu jos netampa iškart įsitikimais, požiūriais, kurie tau nesąmoningai trukdo. Tiesa, jogoje, Rytų dvasinėse tradicijose išankstinės nuostatos labai kritikuojamos. Pavyzdžiui, jogas Sadhguru ragina iš vis jų atsisakyti. Sutinku, kad išankstinės prielaidos dažnai būna klaidingos, nepagrįstos ir trukdo realaus pasaulio suvokimui, įsisąmoninimui, adekvačiam realybei mąstymui ir elgesiui, tačiau, mano manymu, jų atsisakyti gyvenant įprastą, kasdieninį gyvenimą yra nerealu. Kadangi mąstymas be prielaidų yra neįmanomas. Mąstymas, mokslas visada prasideda nuo prielaidų. Todėl, jeigu norite mąstyti, kurti mintis, jų neišvengsite. Tiesa, jogų mokymas dėl išankstinių prielaidų yra labai geras ta prasme, kad neleidžia nepagrįstoms išankstinėms nuostatoms virsti giliais  įsitikinimais. Netikusios, klaidingos išankstinės nuostatos, jei mes linkę toliau jų tvirtai laikytis, gali atnešti daug žalos žmogui, jam to net nepastebint. Kadangi jogai, kitaip negu mes, Vakariečiai, sumenkina protą, mąstymą  ir stengiasi ištuštinti sąmonę, kad pasiektų grynąjį sąmoningumą- tai išankstinių nuostatų kūrimas vertinamas ypač negatyviai. Šiuo atveju, man labiau priimtina Vakarietiška mąstysena, nes būdami žmogumi mes neturime pasirinkimo- mums reikalinga gyvenimo filosofija. Nėra žmonių be nuomonių, nuostatų ir įsitikinimų. Jogoje taip pat yra filosofija, metodai, nuostatos ir įsitikinimai. Tą patį liudija daugybė mokymų, filosofijų, religijų, didelė įvairovė koncepcijų bei būdų, mokančių savęs valdymo meno. Vienintelis pasirinkimas, kurį turite, yra tai, ar pasirinksite gyvenimo filosofiją sąmoningai, racionaliai, teisingai, tinkamai, tau širdžiai artimą, ar nesąmoningai, primestą aplinkos, klaidingų nuostatų, nerealių įsitikinimų, neapibrėžtų troškimų, abejonių ir baimių. Galima pastebėti, jog pirmoji gyvenimo filosofija bus jūsų, o antroji – sąmoningai arba nesąmoningai primesta iš išorės, netikra, nors jūs pats būsite įsitikinęs, jog jūs pats ją esate pasirinkęs ar susikūręs. Vakarų civilizacijoje labiausiai vertinamos žinios ir protas, dėl to nuostatos, įsitikinimai, požiūriai, išankstinės prielaidos yra neatskiriama to dalis.
   Mano nuomone, išankstinė nuomonė nėra blogai, jei mes ją suprantame kaip laikiną nuomonę, kuri gali kisti ir keistis, atsižvelgiant į naują informaciją ir realybę. Svarbu prie jos neprisirišti, nes kitaip ji pradeda mus varžyti, kenkti, daro neadekvačius tikrovei, neprotingus. Žodžiu, visas nuostatas ir įsitikinimus įsisąmoninkite, ištirkite jų įtaką jūsų gyvenimui ir vertinkite jas, kaip kintamas, evoliucionuojančias ir suteikiančias pagalbą gyventi geresnį, efektyvesnį, malonesnį gyvenimą.

‘‘Manyje yra kažkas, su kuo aš kovoju, kad galėčiau augti.‘‘        garsus prancūzų rašytojas Antuanas de Sent-Egziuperi


2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis

Baltarusijai reikia naujų, demokratiškų ir teisingų prezidento rinkimų

   Baltarusijoje jau trečią parą nesiliauja protestai. Gerbiu baltarusių kovą už laisvus, demokratiškus ir teisingus rinkimus. Šis didelis žmonių nepasitenkinimas ir protestas dėl rinkimų proceso ir rezultatų rodo, kad rinkimų rezultatai buvo suklastoti. Nes jei tikrai 80 proc. rinkėjų prezidento rinkimuose būtų balsavę už prezidentą Aliaksandrą Lukašenką- tai tokio stipraus ir plataus masto protesto dėl rinkimų rezultato teisingumo nebūtų. Akivaizdu, Baltarusijos žmonės pastaruoju metu nori permainų.
   Skelbti kandidatę į prezidentus Svetlaną Cichanouskają laimėjusią rinkimus negalima, nes nebuvo tinkamai organizuoti rinkimai, o rezultatai taip suklastoti, jog jais remtis neįmanoma. Dėl to yra visiškai neaišku, kiek rinkėjų ją norėtų matyti prezidento poste. Dabar, kai ji pabėgo iš Baltarusijos ir atvykusi į Lietuvą paskelbė pareiškimą apie savo pasirinkimą ir nuomonę dėl įvykių Baltarusijoje, ją vadinti šios šalies opozicijos lydere- irgi nebegalima. Tuo labiau, kai matyti, kad jos pareiškimas yra nuoširdus ir padarytas savo valia.
   Pažymėtina, kad Rusija bando įtakoti ir valdyti  įvykius Baltarusijoje. Ji tam galios turi. Todėl šie prezidento rinkimai ir įvykiai po jų yra svarbūs ne tik šiai šaliai, kitiems NVS lyderiams, bet gali turėti įtakos Vakarų šalių ar netgi pasauliniu mastu šalių vidaus politikai, visuomeniniams procesams ir valdžios atsakui į juos. Kadangi perversmui iš anksto buvo labai tiksliai ir racionaliai ruoštasi bei prezidentas A.Lukašenka ir jo jėgos struktūros veikia efektyviai, ši kova tarp jo ir opozicijos tampa dar aktualesnė tarptautiniu mastu. Kremliaus propagandos galimybės ir jo įtaka visuomenėms aiškėja, todėl Rusija negali sau leisti pralaimėti. Ši kova labai rimta, kitaip negu Chabarovsko krašte, kur nepasitenkinimo židinį centrinė valdžia sėkmingai yra izoliavusi ir pavertusi kažką panašaus į pratybas.
   Suprantu gana nuosaikią Vakarų šalių poziciją prezidento A.Lukašenkos ir visų įvykių Baltarusijoje atžvilgiu. Paveikti įvykius šioje šalyje Vakarų valstybės turi mažai galimybių. Tenka atkreipti dėmesį, kad Lietuvos valdžia iš viso neturi jokių solidesnių galimybių paveikti įvykius Baltarusijoje, todėl jei nenori, kad Rusija ja pasinaudotų, privalo visus savo veiksmus derinti su didžiosioms Vakarų valstybėmis. O Vakarų šalys akivaizdžiai vengia bet kokio žingsnio, kuris gali provokuoti ar labai suerzinti Maskvą. Matyt bijosi, kad nepasikartotų Krymo ir Donbaso scenarijus. Mano nuomone, šiuo metu Baltarusijoje yra trys jėgos, kurios gali ir realiai veikia: Kremlius, A.Lukašenka ir šios šalies žmonių nuotaikos. Visi kiti- stebėtojai, patarėjai, padrąsintojai, ramintojai ir išvadų darytojai.
   Aš šioje situacijoje labai palaikau paprastus baltarusijos žmones ir manau, kad jie nusipelnę laisvų, demokratiškų ir teisingų prezidento rinkimų. Linkiu baltarusiams mąstyti savo galva ir patiems nuspręsti, kas bus jų prezidentas ir kaip turi būti tvarkoma jų šalis.