2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis

Mūsų nuostatos ir įsitikinimai

   Šiandien Katalikų Bažnyčia švenčia Mergelės Marijos paėmimo į Dangų šventę. Daugeliui mūsų ši diena yra nedarbo diena ir retas žino šios šventės prasmę. Dabar tik tikintiesiems aktuali ši diena. Reikia pabrėžti, kad Marijos paėmimas į dangų yra tikėjimo, įsitikinimo dalykas. To įrodymas yra tai, kad pradžioje šis įvykis buvo pasakojamas kaip legenda ir tik vėliau Bažnyčia, dėl moteriškos dievybės poreikio, priėmė tai kaip tikėjimo dogmą. Žodžiu, pati Bažnyčia šį kultą sugalvojo ir sukūrė. Įdomiausia, jog šis kultas suklestėjo mūsų laikais [galutinai doktrina patvirtinta 1950 m.]. Šioje vietoje dirbtine doktrina bandoma užpildyti egzistavimo tuštumą, papildyti mokymą moteriškuoju aspektu bei įtikti, pagerbti moteris. Tuo pačiu visiems patvirtinti ir suteikti viltį, jog ir mes turėsime kūnų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Juk kaip rašo Katalikų Bažnyčios katekizmas: ’ Baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, Švenčiausioji Mergelė Marija su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus garbę‘‘.
   Nepaisant religijų, kiekvienas iš mūsų turime savąjį, unikalų egzistencijos supratimą. Ir nesvarbu- ar religijos rėmuose, ar ne. Šis supratimas remiasi nuomonėmis, nuostatomis ir įsitikinimais. Galima sakyti, kad kiek žmonių, tiek atspalvių turi Pasaulis. Mus kuria labiau ne realūs išoriniai įvykiai, bet mūsų nuostatos ir įsitikinimai apie tai, ką tie įvykiai reiškia. Didžiąja dalimi nuo mūsų nuomonių,  nuostatų ir įsitikinimų priklauso, kaip prabėgs mūsų gyvenimas. Nes nuostatos ir įsitikinimai mums dažniausiai pasako kokie gyvenimo epizodai ir įvykiai mums kelia skausmą, o kokie- malonumą. Jos gali kurti arba gali naikinti. Jos gali žmones padaryti stipresnius arba silpnesnius. Taigi, nuostatos ir įsitikinimai yra tai, kas padeda žmonėms pasaulyje orientuotis, pasirinkti kelius, veikti, interpretuoti vidinę ir išorinę tikrovę ir įvertinti save bei kitus. Jų svarba žmogaus gyvenime yra milžiniška. Dėl to būtina įsisąmoninti visas savo nuostatas ir įsitikinimus kaip interpretacijas. Svarbu suprasti, kad nuostatas ir įsitikinimus suformuoja mūsų apibendrinimai. Apibendrinimai yra labai naudingi, nes jie padeda atpažinti tipines situacijas, ir taip padaro gyvenimą paprastesnį, suprantamesnį, pažinesnį ir leidžia veikti efektyviau, geriau, protingiau. Arčiausiai realybės, naudingi, protingi ir įžvalgūs apibendrinimai padeda žmogui geriau gyventi ir jaustis, o netikę, toli nuo realybės, varžantys, trukdantys -naikina, skurdina jo gyvenimą ir verčia blogai jaustis ir mąstyti.
   Norint geriau gyventi, mums būtina pastebėti klaidingai daromus apibendrinimus ir jų suformuotas neigiamas nuostatas ir įsitikinimus, kurie kenkia mūsų gyvenimui. Asmeniniai pokyčiai dažniausiai prasideda, kai mes atpažįstame klaidingus įsitikinimus ir stengiamės juos padaryti adekvačius realybei. Pavyzdžiui, Žmonės pernelyg dažnai išsiugdo juos varžančius įsitikinimus apie tai, kas jie yra ir ką sugeba. Kaip antai, pabandei šokti ir tau nepavyko – nusprendei, jog šokiui esi negabus. Šiuo atveju reikėtų pamąstyti, ar iš vieno karto gali nuspręsti, kad šokiams esi netikęs. Gal reikėtų pabandyti daugiau kartų su profesionalu, kad būtų galima objektyviai įvertinti. Galbūt daugiau pabandžius paaiškės, jog tau sekasi ir tavo svajonės puikiai šokti pildosi! Keisti save ir pradėti permainas galime naujai apmąstydami savo įsitikinimus, požiūrius, kaip darome apibendrinimus ir stebėdami mintis ir jausmus bei jų įtaką mūsų gyvenimui.
   Kita dažna problema- išankstinės nuomonės. Žmonės mėgsta greitai pasidaryti išankstinės prielaidas. Tai nieko bloga, jeigu jos netampa iškart įsitikimais, požiūriais, kurie tau nesąmoningai trukdo. Tiesa, jogoje, Rytų dvasinėse tradicijose išankstinės nuostatos labai kritikuojamos. Pavyzdžiui, jogas Sadhguru ragina iš vis jų atsisakyti. Sutinku, kad išankstinės prielaidos dažnai būna klaidingos, nepagrįstos ir trukdo realaus pasaulio suvokimui, įsisąmoninimui, adekvačiam realybei mąstymui ir elgesiui, tačiau, mano manymu, jų atsisakyti gyvenant įprastą, kasdieninį gyvenimą yra nerealu. Kadangi mąstymas be prielaidų yra neįmanomas. Mąstymas, mokslas visada prasideda nuo prielaidų. Todėl, jeigu norite mąstyti, kurti mintis, jų neišvengsite. Tiesa, jogų mokymas dėl išankstinių prielaidų yra labai geras ta prasme, kad neleidžia nepagrįstoms išankstinėms nuostatoms virsti giliais  įsitikinimais. Netikusios, klaidingos išankstinės nuostatos, jei mes linkę toliau jų tvirtai laikytis, gali atnešti daug žalos žmogui, jam to net nepastebint. Kadangi jogai, kitaip negu mes, Vakariečiai, sumenkina protą, mąstymą  ir stengiasi ištuštinti sąmonę, kad pasiektų grynąjį sąmoningumą- tai išankstinių nuostatų kūrimas vertinamas ypač negatyviai. Šiuo atveju, man labiau priimtina Vakarietiška mąstysena, nes būdami žmogumi mes neturime pasirinkimo- mums reikalinga gyvenimo filosofija. Nėra žmonių be nuomonių, nuostatų ir įsitikinimų. Jogoje taip pat yra filosofija, metodai, nuostatos ir įsitikinimai. Tą patį liudija daugybė mokymų, filosofijų, religijų, didelė įvairovė koncepcijų bei būdų, mokančių savęs valdymo meno. Vienintelis pasirinkimas, kurį turite, yra tai, ar pasirinksite gyvenimo filosofiją sąmoningai, racionaliai, teisingai, tinkamai, tau širdžiai artimą, ar nesąmoningai, primestą aplinkos, klaidingų nuostatų, nerealių įsitikinimų, neapibrėžtų troškimų, abejonių ir baimių. Galima pastebėti, jog pirmoji gyvenimo filosofija bus jūsų, o antroji – sąmoningai arba nesąmoningai primesta iš išorės, netikra, nors jūs pats būsite įsitikinęs, jog jūs pats ją esate pasirinkęs ar susikūręs. Vakarų civilizacijoje labiausiai vertinamos žinios ir protas, dėl to nuostatos, įsitikinimai, požiūriai, išankstinės prielaidos yra neatskiriama to dalis.
   Mano nuomone, išankstinė nuomonė nėra blogai, jei mes ją suprantame kaip laikiną nuomonę, kuri gali kisti ir keistis, atsižvelgiant į naują informaciją ir realybę. Svarbu prie jos neprisirišti, nes kitaip ji pradeda mus varžyti, kenkti, daro neadekvačius tikrovei, neprotingus. Žodžiu, visas nuostatas ir įsitikinimus įsisąmoninkite, ištirkite jų įtaką jūsų gyvenimui ir vertinkite jas, kaip kintamas, evoliucionuojančias ir suteikiančias pagalbą gyventi geresnį, efektyvesnį, malonesnį gyvenimą.

‘‘Manyje yra kažkas, su kuo aš kovoju, kad galėčiau augti.‘‘        garsus prancūzų rašytojas Antuanas de Sent-Egziuperi


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą