2021 m. lapkričio 1 d., pirmadienis

Vidinė tyla reikalinga kiekvienam žmogui

‘’Žodis- sidabras, tylėjimas- auksas’’ – lietuvių patarlė 

   Šiandien, Visų Šventųjų dieną, dera pakalbėti apie tylą. Kadangi tyluma ne tik mirties, neišmanymo, negalėjimo išgirsti to, ko trokštama, simbolis. Ji taip pat reiškia dvasinę ramybę, buvimo harmoniją. Būtent šia prasme pasaulio tautų religiniai pranašai, šventieji bei įvairių dvasinių ir okultinių, ezoterinių tradicijų pašvęstieji ir išminčiai vertina tylą. Skaitant įvairių pasaulio tradicijų literatūrą, galima pastebėti, kad tyla reikalinga krikščioniškoje, budistinėje, hinduistinėje, sufizmo ir daugelio kitų tradicijose, norint pasiekti vidinį augimą. Dvasiniai mokytojai, guru, šventikai žmonėms, einantiems dvasiniu keliu, pataria praktikuoti tylą: nekalbėti be reikalo, melstis, medituoti, išlaikyti vidinę tylą, atsidėti apmąstymams rimtyje. Skaitant pasaulio dvasinės, išminties literatūrą galima nesunkiai suprasti, jog religiniams pranašams, šventiesiems, įvairių pasaulio dvasinių ir ezoterinių tradicijų guru ir išminčiams vienatvė ir tyluma yra didžiulė parama, nepaprastos paguodos ir ramybės šaltinis. Anot jų, atradus ramybę ir tikrą tylą, širdį užlies didžiulis džiugesys. Ir toje vidinėje tyloje ir ramybėje apima palaima,nuostaba, pagarba ir susitikimas su neapsakomai šventu ir tyru. Visų laikų šventieji ir išminčiai jaučia pagarbą tylai ir ramybei, kuri taip dažnai aplenkia daugelį nūdienos žmonių. 

   Daugeliui žmonių labai reikia tylos, nes tyluma yra ne tik triukšmo nebuvimas ar tuštuma, ji- procesas, turinys, susitikimas. Ji reikšminga pasaulietiniam žmogui kaip susikaupimo, įsiklausymo į save, kūrybos, gilios įžvalgos sąlyga, dėl to labai naudinga tvarkant žemiškus reikalus. Tylos mums reikia, kai pajuntame, kad būtina sustabdyti gyvenimą ir pradėti jį naujai. Juk tyla- tai kvietimas išgirsti kažkokį vidinį ir svarbiausią gyvenimo žodį. Be to žmonių santykiai būtų gerokai geresni, jei žmonėms būtų taip pat lengva tylėti kaip ir kalbėti. Žinok, kad kvailiams dažnai geriau atsakyti tylėjimu... Ir aplamai, galima pagrįstai tvirtinti, kad tyla- gera byla. Dar daugiau- jei žmogaus tylėjimas yra ne iš baimės ir nepasitikėjimo savimi, tai galbūt ir ne visada yra didelio protingumo ženklas, tačiau visada rodo, kad šis žmogus tikrai - ne kvailys. Tyla labai vertinga žmogaus gyvenime. Visada prisimink, kad tuščias, nereikalingas, neprasmingas plepėjimas ar negatyvus, piktas burnojimas žaloja tave. 

‘‘Jei kalbi- tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą‘‘ - indėnų ir įvairiose variacijose pasaulio tautų patarlė