2020 m. balandžio 5 d., sekmadienis

Kartais įspūdingas triumfas- lygus pralaimėjimui, o beviltiškas pralaimėjimas tampa šlovės istorija

  Verbų sekmadienį minimas šlovingas Jėzaus įžengimas į Jeruzalę. Viešpats Jėzus, kaip žydų Mesijas, įjoja pro miesto vartus. Jis pasiekia savo žemiškojo gyvenimo šlovės piką. Žmogiškai, racionaliai vertinant buvo didelė klaida tokiu būdu įeiti į Jeruzalę ir visiška Pyro pergalė užimant šventyklą, išvaikant prekiautojus ir įvedant savo tvarką. Iš aprašymų matyti, jog tam buvo pasiruošta iš anksto ir turėtas planas, nors, aš linkęs manyti [jei gerai suprantu], jis daugiau paremtas emocijomis, tikėjimu ir idealais.
   Apskritai visa šita istorija rodo, jog Jėzus buvo labai iškilęs ir Jis tokiu simboliniu įjojimu tapo pačiu tikriausiu politiniu veikėju, o kilęs neįtikėtinai stiprus visuomenės palaikymas suteikė jam politinio svorio. Tačiau jis visuomenės lūkesčių nepateisino, politinė lyderystė nesusiklostė ir politikoje patyrė fiasko. Mano nuomone, taip atsitiko todėl, kad Jėzus buvo idealistas, artimas esėjų pažiūroms. Atrasti Kumrano tekstai [dalį jų įtariama nugvelbė ir paslėpė Vatikanas] suteikia mums žinių [pagal analogiją] ir apie Jėzaus gyvenimą ir mąstymą.  Juose Jis nėra minimas ir nėra absoliučiai jokių užuominų apie Jį, tačiau tekstai atskleidžia šios religinės žydų bendruomenės pažiūras, gyvenimo būdą, praktikas, požiūrį į pasaulio pabaigą, Jeruzalės šventyklą ir jos dvasininkiją. Žinoma, Jėzus turėjo savo, mums žinomą, mokymą, tačiau šis buvo artimas esėjų pažiūroms ir mąstysenai. Jonas krikštytojas manoma buvo esėjas, o Jėzaus krikšto faktas rodo, jog Jis buvo arba jo mokinys arba priklausė esėjų vienuolių bendruomenei. Kadangi būtent esėjai praktikavo krikštijimą vandeniu. Įtakingiausių Indijos žmonių sąrašuose esantis dvasinis lyderis Šri Šri Ravi Šankaras yra viešai paskelbęs, kad pas juos šventyklose yra duomenų, jog Jėzus pas juos viešėjo ir susipažino su jų dvasinėmis tradicijomis. Manau, tų laikų Indijos šventikai ne be reikalo paliko įrašus apie Jėzų. Kaip ten bebūtų, bet tai labai realu, nes esėjai palaikė ryšius ne tik su senovės Egipto, Persijos religijomis ir okultizmu, tačiau ir Indijos. Be viso to, Vakarų mokslininkai mano, jog pirmieji krikščionys buvo gerai susipažinę su Rytų dvasinėmis tradicijomis, nes krikščionys perėmė kai kuriuos jų elementus. Viskas rodo, kad  Viešpats Jėzus buvo labai išsilavinęs. Tikras religinių-okultinių mokslų guru. Nenuostabu, kad grįžęs į Nazaretą‚‘‘Jis pradėjo mokyti jų sinagogose, visų gerbiamas. Lk 4, 15‘‘. Neilgai trukus, Jis savo krašto žmonių buvo atmestas, nes jų nuomone piktžodžiauja prieš Dievą ir įsivaizduoja save lygų Senojo Testamento Jahvei. ‘‘Jie klausė; ar jis ne Juozapo sūnus?  Lk 4, 22‘’.
   Iš Naujojo Testamento, gnostinių evangelijų ir kt. nesimato jo konfliktų su okupacine romėnų valdžia. Juk Jis draugavo su valdininkais, muitininkais, net vienas iš apaštalų buvo muitininkas Matas, pritarė mokesčių ir prievolių atlikimui, dėl to Romos valdžia jam nebuvo priešiška, į jo veiklą žiūrėjo pro pirštus. Kitaip buvo su žydų dvasininkija. Čia Jėzus- aršus vyriausiojo kunigo Kajafo kritikas. Nuolat kritikavo aukštuosius kunigus bei pritarė liaudies pasipiktinimui Jeruzalės dvasininkija. Kajafas ne vieną kartą norėjo suimti už kritiką Jėzų Jeruzalėje, bet jis vis išsisukdavo. O už Jeruzalės sienų jis negalėjo, nes neturėjo pakankamo palaikymo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų taryboje bei Romos valdžios atstovų tarpe. Visgi po truputį aplink Kajafą vis daugiau telkėsi žydų elito, kurie norėjo Jėzų nužudyti.
   Reikia pažymėti- Jėzus prieš įžengiant į Jeruzalę nebuvo eilinis, paprastas mokytojas. Jis jau turėjo vardą bei ryšius valdžioje. Pavyzdžiui, Sinedrione jis turėjo ne mažiau negu du draugus ar mokinius. Vienas iš jų, vardu Juozapas, net paguldė mirusį Jėzų savo kapo rūsyje. O prijaučiančių ar galimų pasekėjų buvo gerokai daugiau. Tautos kurstymą prieš aukštuosius kunigus galėčiau pavadinti politikavimu, nes Jis aiškiai, sąmoningai palaikė opoziciją, kuri buvo prieš Kajafą. Kadangi iš istorijos žinome, kad Pilotas ir Kajafas vienas kito nemėgo, todėl tokia Jėzaus kritika romėnams neatrodė priešiška. Jie nematė tame kaltės ir maišto kurstymo. Į religinius ginčus romėnai nesikišo, jei tai negrėsė jų valdžiai ir nustatytai tvarkai bei ramybei krašte.
   Taigi, prieš įžengiant į Jeruzalę Jo padėtis nebuvo bloga. Tačiau šis žingsnis, kaip Cezariui Rubikono peržengimas, viską pakeitė.  Tenka pastebėti, tuo metu patyrė daug pranašiškų vizijų ir buvo labai išpuikęs, kartu išsibalansavęs. Nes jis net sugebėjo prakeikti jam neįtikusį figmedį, neįvykdžiusio Jo dieviško noro! Sunku įsivaizduoti, jog Buda būtų taip pasielgęs. Tą įžengimo džiugią nuotaiką ir sujudimą mieste tikėtina jam padėjo sukurti esėjai. Ir tai buvo dar ne viskas. Emocijų pagautas su pasekėjais įsiveržė į Jeruzalės šventyklą ir rimbu mušė ir išvijo tenai dirbusius pinigų keitėjus bei kitus šventyklos darbuotojus, o pačią šventyklą išvadino ‘’plėšikų lindyne’’. Tokiais žodžiais ir veiksmais, amžininkų manymu, Jėzus išniekino viso pasaulio žydų šventovę. Dar daugiau- tai buvo pasikėsinimas į politinius ir ekonominius interesus. Pridėjus, kad save prilygino Dievo sūnui, nes skelbė savo lygybę su Dievu privilegijų, garbės, šlovinimo bei autoriteto atžvilgiu. Žydų reakcija rodo, kad jie visa tai suprato kaip piktžodžiavimą prieš Dievą, kurio vardo to meto žydai iš pagarbos net nedrįsdavo ištarti. Galbūt  buvo ir smulkesnių išsišokimų, kurių mes nežinome, tačiau ir to pakako, kad žmonių nuotaikos pasikeistų.
   Jėzaus priešai mikliai tuo pasinaudojo, o šalininkų likučiai pateko į keblią padėtį. Vyriausiasis kunigas Kajafas, rodydamas į Jėzaus elgesį, skelbia savo teisumą, nes jis visą laiką jame įžvelgė pavojingą maištininką, tautos kurstytoją, ramybės drumstėją. Poncijus Pilotas vis dar neryžtingas ir delsia, nors turėtų skubiai reaguoti, nes nesilaikoma tvarkos ir pagarbos imperijai. Tada Kajafo šalininkai pradeda šaukti, ‘’kad kiekvienas, kas skelbiasi Dievo sūnumi,karaliumi, yra ciesoriaus priešas!’’. Taip Kajafas visus pastato į tokią situaciją, kurioje nėra kito pasirinkimo, kaip tiktai bausti mirtimi. Nes Jėzaus palaikymas visiems reiškė, kad tu esi imperijos ir ciesoriaus priešas. Šioje nemalonioje Pilotui padėtyje Erodas jį visiškai palaikė ir ‘’Tą dieną Erodas ir Pilotas tapo draugais, o seniau jie pykosi’’  Lk 23, 12.  Dėl to nenuostabu, kad Jėzaus draugai Sinedrione irgi nedrįso prieštarauti dėl mirties bausmės, o Poncijus Pilotas, nors ir labai prašomas žmonos nebausti mirtimi [matyt, ji Jėzų pažinojo arba bent jau žinojo ir palaikė Jo idėjas], bijodamas pasirodyti nekontroliuojantis padėties ar nelojalus imperatoriui paskyrė mirties bausmę ant kryžiaus. Tragiška baigtis, pilna žmonių pajuokos, patyčių, niekinimo, žlugusių vilčių! O Muhamedas, priešingai negu Jėzus, buvo toks pat sėkmingas pasaulietinis lyderis, kaip ir religinis-dvasinis lyderis. Jėzus- puikus mokytojas, etinis ir dvasinis lyderis. Jis bandė reformuoti Judaizmą. Jo įsivaizdavimas kaip turi veikti Jeruzalės šventykla maždaug atitiko esėjų surašytuose Kumrano tekstuose požiūrį. Jei būtų pavykę, žmonijos istorija būtų buvusi kitokia.
   Šios istorijos pamoka ta, kad kartais įspūdingas trumpalaikis triumfas yra lygus pralaimėjimui, o didžiausia nelaimė, pralaimėjimas, mirtis tampa dviejų tūkstančių metų šlovės istorija.

P.s. Nenorėdamas suklaidinti skaitytojų ir įžeisti tikinčiųjų, noriu atkreipti visų Jūsų dėmesį, jog tekstas yra tik autoriaus asmeninė nuomonė, paremta jo sukauptomis žiniomis, mokslininkų versijomis ir jam žinomais istoriniais faktais. Mokslas šioje srityje po truputį juda į priekį ir ateityje paaiškės, kiek teisinga gali būti mano versija.


Ačiū skaičiusiems už kantrybę.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą